Politiek Hoorn: Toegangsstop horeca weer naar 2:00 uur

Reactie(s)

glas bier tappenHOORN – De Hoornse gemeenteraad wil dat horecabezoekers in Hoorn weer tot 2 uur naar binnen kunnen. Dit besloot de gemeenteraad tijdens de bespreking van de nieuwe Drank- en Horecaverordening.

Met de nieuwe drank- en horecaverordening regelt de gemeenteraad wat tot nu toe in de afzonderlijke drank- en horecavergunningen en bestuursreglementen met sportverenigingen en buurthuizen al geregeld werd. In de praktijk zijn er geen grote veranderingen.

Toegangsstop

De fracties van VVD, VOCHoorn, D66, GroenLinks, CDA, SP, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en Hoorn+ dienden samen een motie in waarin zij de burgemeester verzochten om in de komende maanden met zoveel mogelijk Westfriese gemeenten afspraken te maken, met als uitgangspunt een toegangsstop van 2:00 uur. Deze partijen vinden dat de noodzaak van de toegangsstop van 1:00 uur vervalt omdat per 1 januari 2014 een alcoholverbod gaat gelden voor jongeren onder de 18 jaar. De fracties van PvdA en Hoorns Belang dienden samen een motie in om de toegangsstop helemaal te laten vervallen en het toegangsbeleid over te laten aan de horeca.

De motie van PvdA en Hoorns Belang kreeg alleen bijval van Hoorn Lokaal en behaalde geen meerderheid. De meeste partijen vonden dat de gemeente regie moet houden over het toegangsbeleid, met name vanwege de openbare orde en veiligheid. Met uitzondering van Hoorns Belang stemden alle raadsfracties in met de motie om de toegangsstop te verschuiven van 1:00 uur naar 2:00 uur.. Hoorns Belang stemde tegen. Hoewel de partij blij is dat het toegangsuur iets verschuift, willen zij de burgemeester niet op pad sturen met 2:00 uur, terwijl dit tijdstip na de verkiezingen wellicht toch vrijgegeven wordt.

Opheffing verbod prijsstunts

De Fractie Tonnaer diende samen met VVD, VOCHoorn, PvdA, Hoorns Belang en Hoorn Lokaal een amendement in om het verbod op prijsacties in de horeca en detailhandel te schrappen. Deze partijen vinden dat er al voldoende regels zijn om alcoholgebruik te beperken en dat een verbod op prijsacties niet nodig is. Ook zou dit leiden tot onnodige administratieve lasten en vraagt het teveel handhavingscapaciteit. Het amendement kreeg steun van de indieners en haalde daarmee een meerderheid. De fracties van GroenLinks, CDA, SP, D66, HSP en Hoorn+ stemden tegen dit amendement. Deze partijen denken dat het goed is om prijsacties te verbieden om alcoholgebruik niet aan te moedigen.

Overgangsjaar

De Fractie Tonnaer diende samen met GroenLinks, D66, VVD, CDA en Hoorn Lokaal een motie in om bij overtredingen van het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar niet direct boetes uit te delen, maar om eerst te waarschuwen. Dit om horecaondernemers en jongeren onder de 18 jaar te laten wennen aan de nieuwe regels. Burgemeester Van Veldhuizen legde uit dat hij hij niet naar de letter, maar wel naar de geest van de motie kan handelen. De wet is de wet, en handhavers maken hun eigen overwegingen. Wel is het zo dat de gemeentelijke handhavingsvisie stuurt op naleving en niet op het uitdelen van boetes, en dat dit in de praktijk dus al betekent dat er eerst gewaarschuwd wordt. De motie werd aangenomen. Eerder genoemde partijen stemden voor. De fracties van VOCHoorn, PvdA, Hoornse Senioren Partij, SP, Hoorns Belang en Hoorn+ stemden tegen. Deze fracties konden zich voldoende vinden in het antwoord van de burgemeester.
[box style=’new’]
Regels Drank- en Horecaverordening

De nieuwe Drank- en Horecaverordening gaat op 1 januari 2014 in. De regels zijn als volgt:

  • Alcohol schenken mag bij sportverenigingen en buurthuizen 1 uur voor de eerste activiteit en tot 2 uur na de laatste activiteit. Dit mag dan alleen binnen de vastgestelde schenktijden. Door de week is dit vanaf 14.00 uur tot uiterlijk 0.00 uur. En in weekenden en feestdagen vanaf 12.00 uur tot 0.00 uur. Bijvoorbeeld:

–     De eerste activiteit begint om 15.00 uur, dan mag er vanaf 14.00 uur alcohol verkocht worden.

–     De eerste activiteit begint om 10.00 uur, dan mag er toch pas vanaf 14.00 uur (door de weeks) of 12.00 uur (weekenden en feestdagen) alcohol verkocht worden.

–     De laatste activiteit eindigt om 21.00 uur, dan mag er tot uiterlijk 23.00 uur alcohol verkocht worden.

  • Bepaalde bijeenkomsten waar alcohol wordt geschonken zijn bij sportverenigingen en buurthuizen niet toegestaan. Het gaat om: privé-bijeenkomsten (zoals een bruiloft, ook van een lid van de vereniging) of bijeenkomsten die niet van de vereniging zelf zijn (zoals een vergadering van een goede doelen partij).
  • Met de nieuwe drank- en horecaverordening blijven de regels voor Lappendag gelijk: tijdelijk verkoopverbod van alcohol voor winkels. En net als nu een tijdelijke sluitingstijd voor horeca.
  • Ook blijft het verbod om sterke drank te verkopen van kracht voor sportverenigingen en buurthuizen. Hiervoor is nu een ontheffing door de burgemeester mogelijk.
  • Horecaondernemers, sportverenigingen en buurthuizen hoeven geen ontheffing meer aan te vragen voor het schenken van alcoholvrije dranken. Dit maakt het voor ondernemers en instellingen gemakkelijker.

[/box]

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post