Hoorn start met flitsvergunningen; binnen één dag geregeld

Reactie(s)

HOORN – De gemeente Hoorn start dit jaar met vier innovatieve pilots op het gebied van bouw- en woningtoezicht. De pilots zijn gericht op minder regelgeving en meer eigen verantwoordelijkheid bij de bouwende partijen. De vier pilots gaan over flitsvergunningen, burenakkoord, bonus/malus toezicht en systeemtoezicht. Een speciale combinatie gaat gelden voor het nieuwe bedrijventerrein Zevenhuis.

Wethouder Ronald Louwman is enthousiast over de pilots. ‘We hopen dat deze pilots gaan leiden tot minder bemoeienis van de gemeente en meer verantwoordelijkheid bij bouwende partijen. Wij staan achter het idee ‘privaat wat kan, publiek wat moet’. In deze pilotvorm kunnen wij ervaring opdoen om te komen tot goed beleid dat werkt voor alle partijen.’ De pilot met de Hoornse flitsvergunning gaat eind juli van start. De andere pilots volgen. Als blijkt dat de pilots succesvol zijn, voert de gemeente Hoorn de werkwijze definitief in.

Flitsvergunning

De eerste pilot is de Hoornse Flitsvergunning. Het doel is om sneller en makkelijker een vergunning te verlenen voor eenvoudige bouwwerken, zoals een dakkapel, een aanbouw of kleine bijgebouwen. De aanvrager dient een bouwtekening in, waarop een lichte toets op het Bouwbesluit volgt. De aanvrager tekent vervolgens een formulier waarin staat dat hij bouwt conform de regels. Dit zou betekenen dat de vergunning al binnen één dag geregeld kan worden, in plaats van binnen acht weken.

Burenakkoord

Het Burenakkoord is bedoeld voor gevallen waarin het bouwplan afwijkt van een bestemmingsplan. Als een bouwinitiatief afwijkt van een bestemmingsplan, moet de aanvrager nu een afwijkingsprocedure doorlopen die veel tijd kost, met veel ruimte voor belanghebbenden voor bezwaar en beroep. Het idee is dat deze procedure veel sneller kan als de aanvrager met zijn buren in gesprek gaat en van alle direct belanghebbenden een akkoord op papier heeft. Zo komt meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de omgeving te liggen bij de buurt en kan een aanvrager veel sneller een vergunning krijgen.

Bonus/malus toezicht

De gemeente Hoorn wil ook het toezicht op bouwwerken organiseren op basis van meer vertrouwen. Als tijdens controles blijkt dat een aannemer zich consequent aan de voorschriften houdt, gaat de gemeente minder controleren. Bij elke goede controle krijgt een aannemer meer punten. Als blijkt dat de aannemer vaker in de fout gaat, wordt er meer gecontroleerd. De gemeente Hoorn overweegt in de toekomst ook de hoogte van de leges te koppelen aan de prestaties van een aannemer. Een aannemer heeft dan dus zelf invloed op de toezichtlast en mogelijk ook de kosten van leges, door zich aan de regels te houden.

Systeemtoezicht

Bij grote bouwprojecten wil Hoorn gaan experimenteren met systeemtoezicht. Dit is gebaseerd op het idee dat de uitvoerende partij zelf in staat is het toezicht op de bouw adequaat te organiseren. De gemeente houdt dan alleen nog toezicht bij de oplevering van een bouwwerk. Blijkt dan dat een aannemer zich niet aan de regels heeft gehouden, dan zal de gemeente de aannemer in het vervolg nauwer gaan controleren. Ook hier geldt dus dan een aannemer de toezichtlast en kosten zelf kan beïnvloeden.

Zevenhuis

Naast de vier pilots heeft het college het gebied van bedrijventerrein Zevenhuis aangewezen als bijzonder pilotgebied. ‘Voor dit nieuwe bedrijventerrein zijn wij op zoek naar een combinatie van de vier pilots,’ aldus wethouder Louwman. ‘Zeker in deze tijd is het belangrijk om ondernemers zo goed en zo snel mogelijk te helpen met hun bouwaanvragen. De inzet is hier ook: een sneller, maar zorgvuldig vergunningstraject, met minder toezicht en dus ook minder kosten.’

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post