Enkhuizen eist nakoming financiële afspraken Stichting de Drommedaris

Reactie(s)

Drommedaris_Enkhuizen_wikiENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen onderneemt juridische stappen richting het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum de Drommedaris. Woensdag 23 oktober is een dagvaarding betekend waarbij de gemeente eist dat de stichting de gemaakte financiële afspraken als nog nakomt.
Het college heeft hiertoe besloten nu de stichting zich niet houdt aan de gemaakte financiële afspraken betreffende het voor haar rekening nemen van kosten die betrekking hebben op de inrichting van de vernieuwde Drommedaris.

Interpreteren

De stichting en de gemeente werken samen aan de bouwkundige restauratie van de Drommedaris, waarbij is afgesproken dat de stichting als beoogde huurder van het gebouw, de kosten voor inrichting tot cultureel centrum voor haar rekening neemt. Nu het bestuur van de stichting de afspraken anders interpreteert, en overleg hierover geen resultaat heeft opgeleverd, resteert voor de gemeente helaas niets anders dan de nakoming van de gemaakte financiële afspraken via een juridische weg af te dwingen. De stichting is vandaag dan ook door de gemeente gedagvaard.

Afspraken kosten

Vanuit een gezamenlijke doelstelling zijn de gemeente en het stichtingsbestuur in een lange periode van voorbereiding samen opgetrokken. Het belang van het restaureren van het beeldbepalende monument en het geven van een goede gebruiksfunctie in de vorm van een cultureel centrum, heeft daarbij voor beide partijen voorop gestaan. Voor de bekostiging van het project is, naast het inbrengen van gemeentelijke middelen, samen gezocht naar subsidies en sponsorbijdragen. Door goede afspraken te maken wie welke kosten draagt, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, heeft de raad op 4 december 2012 een positief besluit genomen voor het project. De gemeente werd daarbij verantwoordelijk voor de kosten van de bouwkundige werkzaamheden van het gebouw, de stichting voor de inrichtingskosten en de daaraan gerelateerde werkzaamheden.

Verdeling

Hoewel de afspraken helder zijn, is tussen partijen over de verdeling van de kosten en over de verdeling van de subsidiegelden, in het afgelopen halfjaar toch discussie ontstaan. Daarbij gaat het om substantiële bedragen. Overleg hierover heeft niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing geleid. Tot aan het laatste moment van de gestelde uiterste datum (21 oktober 2013) waarbinnen tussen partijen tot een vergelijk kon worden gekomen, is tussen partijen bestuurlijk overleg gevoerd. Dit heeft helaas echter niet tot een resultaat geleid. Ondanks gemaakte afspraken daartoe, handhaaft de stichting haar standpunt dat van een verdeling van toegekende subsidies, gelet op de tekst van de subsidiebeschikking, geen sprake kan zijn. Om deze reden resteert voor de gemeente nu niets anders dan juridische stappen te ondernemen richting het stichtingsbestuur.

Restauratie

De bouwkundige restauratie van de Drommedaris gaat normaal door. Werkzaamheden echter die betrekking hebben op de inrichting zoals deze door het stichtingsbestuur, als beoogde huurder, gewenst zijn, zullen in afwachting van een rechtelijke uitspraak over het geschil, door of namens de gemeente niet uitgevoerd worden.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post