Bezoekers Hoorn komen relatief vaak terug

HOORN – In 2012 steeg het aantal bezoeken aan Hoorn. Wel daalde het aantal bezoekers dat naar Hoorn kwam. Bezoekers waarderen Hoorn over het algemeen goed tot zeer goed en komen vooral naar Hoorn om te winkelen. Dat bleek uit een onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan steden in 2012. Dit is een onderzoek onder Nederlandse bezoekers die niet uit Hoorn komen.

Hoorn werd in 2012 1.479.000 keer bezocht door ruim 479.000 bezoekers. Een jaar eerder bezochten 529.000 bezoekers Hoorn 1.434.000 keer. Bezoekers komen dus relatief vaak naar Hoorn terug. De daling van bezoekersaantallen is een landelijke ontwikkeling. Oorzaak is dat mensen minder te besteden hebben als gevolg van de economische crisis. Ook blijft de omvang van het aantal internetaankopen stijgen.

Bezoekreden

P1020598Net als in 2011 was de grootste groep bezoekers tussen de 30 en 64 jaar. Het overgrote deel van de bezoekers komt uit eigen provincie (87%). Zuid-Holland en Groningen volgen beide met 3%. Hoorn is vooral in trek vanwege het winkelaanbod. Daarnaast zijn musea (97.000), evenementen (60.000), theater/concerten (39.000), stadswandelingen (82.000) en Cinema Oostereiland (23.000) belangrijke redenen om naar Hoorn te komen. Bijna negen van de tien bezoekers waardeert Hoorn Goed (64%) of Zeer goed (24%).

Uitgaven

Meer dan een derde van de bezoekers geeft tussen de 20 en 100 euro uit. Twaalf procent geeft per bezoek meer dan 100 euro uit. De gemiddelde besteding van 47 euro per persoon in Hoorn is opvallend hoog. Landelijk is dit 42,90 euro. Ook het percentage winkelend publiek dat tussen de 90 en 100 euro uitgeeft is opmerkelijk hoog, namelijk 36 procent. Wat opvalt is dat een groot aandeel van 46 procent van de bezoekers niets uitgeeft in de horeca.

‘Deze cijfers geven goede feedback en input voor ons toeristisch beleid. Het helpt ons focus aan te brengen binnen de beperkte middelen die we hebben,’ aldus wethouder Aart Ruppert van Economische Zaken. ‘Positief is dat er meer herhaalbezoeken zijn en dat mensen onze stad heel goed waarderen. Aandachtspunt is natuurlijk wel dat Hoorn nog relatief onbekend is buiten Noord-Holland. Wij hopen daar de komende jaren verandering in te brengen, door nauwe samenwerking met ondernemers in de toeristische en recreatieve sector.’

Acties

Op basis van eerder onderzoek zette de gemeente Hoorn het afgelopen jaar een aantal acties uit. Zo is er hard gewerkt aan de oprichting van het Toeristisch Platform Hoorn. Dit is een samenwerkingsverband van alle toeristisch-recreatieve ondernemers in Hoorn. Doel is om kennis te delen en om de samenwerking in en afstemming van aanbod onderling te verbeteren. Het komende jaar komt daarnaast een actiegroep ‘Leisure’ samen om acties te bedenken en uit te voeren om toerisme in Hoorn verder te ontwikkelen. Verder is het ‘Verhaal van Hoorn’ in ontwikkeling. Dit verhaal is het kader voor keuzes over promotie, evenementen en doelgroepen en daarmee ook de basis voor stadspromotie als onderdeel van citymanagement.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant