Geld beschikbaar voor startersleningen in Hoorn

Reactie(s)

HOORN – De gemeente Hoorn heeft dit jaar nog geld over voor 25 startersleningen. De startersleningen zijn bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning gaan kopen. De gemeente roept starters die een extra opstapje kunnen gebruiken op om zich dit jaar nog bij de gemeente te melden.

De starterslening is in 2003 in het leven geroepen. Sinds die tijd hebben ruim 200 Hoornse starters via een starterslening een huis kunnen kopen. De starterslening dekt maximaal 20 procent van de kosten van de koopwoning (koopsom plus bijkomende kosten), met een maximum van 35.000 euro. De eerste 3 jaar betalen de starters geen rente of aflossing over de lening. Na 3 jaar volgt een toets of de starter de rente en aflossing over de lening kan betalen. Is dat niet zo, dan wordt dit na 3 jaar opnieuw getoetst.

Voor 2013 heeft de gemeente Hoorn nog geld beschikbaar om ongeveer 25 starters te kunnen helpen. De gemeente roept koopstarters daarom op om zich vooral te melden als zij een extra zetje kunnen gebruiken. Starters kunnen een aanvraag voor een starterslening indienen bij de gemeente Hoorn. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken via www.hoorn.nl/afspraak of telefonisch via 0229-252200. Meer informatie over de voorwaarden staat op www.hoorn.nl/starterslening.

Wethouder Ronald Louwman onderzoekt of uitbreiding van de startersregeling mogelijk is: ‘Nu kunnen alleen mensen die al in Hoorn wonen gebruik maken van de starterslening. Dat is natuurlijk goed, maar ik denk dat we er goed aan doen om te onderzoeken of het ook mogelijk is om ook mensen die nog niet in Hoorn wonen mee te laten doen. Dan is er misschien geen sprake van doorstroming vanuit een huurwoning, maar het zorgt wel voor mobiliteit op de koopwoningmarkt en maakt Hoorn een aantrekkelijke vestigingslocatie voor jonge mensen.’

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post