Havenvisie Hoorn akkoord: ‘Digitale poort’ en havenmanager

Reactie(s)

P1020598HOORN – De Hoornse raad heeft groen licht gegeven voor de Havenvisie. De Havenvisie geeft een aanzet om de Hoornse havens en voorzieningen in en om de havens te verbeteren en duidelijkheid te geven over welke functies op welke plek kunnen komen.

De gemeente Hoorn ziet de havens als kernkwaliteit van Hoorn. Daarom wil de gemeente de concurrentiepositie van de Hoornse havens verbeteren. De Havenvisie is de basis voor een kwaliteitsslag in de Hoornse havens, om zo het aantal bezoekers over land en water op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Verbeteringen

Onderdelen uit de Havenvisie die op korte termijn ingezet worden zijn onder meer de ontwikkeling van een website die als ‘digitale poort’ dient, om zo bezoekers informatie te geven over de verschillende havens en over andere activiteiten in de stad, een nieuw digitaal betalingssysteem, het verbeteren van de voorzieningen in en de uitstraling van het toiletgebouw, wifi voor havenbezoekers, het oprichten van een meer effectieve en efficiënte havenorganisatie en het aanstellen van een havenmanager. Een onderzoek naar het economische belang van de witte vloot volgt in 2014. Aan de hand daarvan kan bekeken worden of er een uitbreiding nodig is voor de witte vloot en waar die op een goede manier kan aanmeren. De discussie hierover wordt aan de nieuwe raad na 19 maart 2014 overgelaten. Uit een globale scan is wel al gebleken dat alternatieve locaties voor de witte vloot schaars zijn, en duur in de aanleg.

Amendementen

haven_hoornDe gemeenteraad nam twee amendementen aan. De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, Fractie Tonnaer en Hoorn Lokaal dienden een amendement in tegen de aanleg van een steiger voor passanten in de buitenhaven bij het Julianapark. Dit amendement werd gesteund door de indieners en de HSP, Hoorns Belang en Hoorn+. De VVD, VOCHoorn, CDA en SP stemden tegen het amendement. De steiger voor tijdelijke aanleg van passanten bij het Julianapark is hiermee uit de havenvisie gehaald.

De fracties van PvdA, D66, CDA, Hoorns Belang, SP en Hoorn Lokaal dienden een amendement in om de Veermanskade uitsluitend te reserveren voor historische schepen. Dit staat ook in de Havenvisie, maar bij drukte maakt de havenmeester nu soms een uitzondering. De fracties van GroenLinks en de Hoornse Senioren Partij stemden voor het amendement. Daarmee werd dit aangenomen. De fracties van VVD, VOCHoorn, Fractie Tonnaer en Hoorn+ stemden tegen het amendement.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post