Inwoners geven mening over stadsstrand bij Grote Waal

Reactie(s)

strand_park_hoornHOORN – De gemeente Hoorn heeft laten onderzoeken of de inwoners van Hoorn, Drechterland en Koggenland het stadsstrand bij de Grote Waal een goed idee vinden. Decisio zocht dit in samenwerking met Strabo en I&O Research uit en betrok ook jongeren bij dit onderzoek.

De inwoners van Hoorn, Drechterland en Koggenland zijn veelal positief over de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal. Totaal hebben ruim 540 inwoners van Hoorn en 435 inwoners van Drechterland en Koggenland de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn 189 jongeren in Hoorn geënquêteerd. De gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gebruiken de enquête-uitkomsten om de plannen voor het strand, in het bijzonder de inrichting en de voorzieningen, verder vorm te geven.

Activiteiten bij Stadsstrand

Activiteiten die men verwacht op het strand te gaan doen zijn zonnen, zwemmen, wandelen, horeca bezoeken en picknicken. De respondenten geven aan dat toiletten, een gras- en sportveld, een fietsenstalling en speelvoorzieningen voor kinderen zeer belangrijk te vinden. Twee van de drie respondenten vindt het van belang dat er een horecagelegenheid komt, waarbij de voorkeur uitgaat naar een ijssalon of een café-restaurant met een eenvoudige kaart.

Kees Stam van Hoogheemraadschap en Ronald Louwman ondertekenen de intentieverklaringvoor aanleg stadsstrand

Kees Stam van Hoogheemraadschap en Ronald Louwman ondertekenen de intentieverklaringvoor aanleg stadsstrand

In lijn met de grote belangstelling uit de Grote Waal en onder jongeren, zeggen de meeste mensen met de fiets of te voet te zullen komen. Inwoners van de buurgemeenten komen voor 70 procent met de auto.

Hoe verder?

Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt dat wordt besproken met de direct aanwonenden van het toekomstige strand en de boulevard langs de Westerdijk. Bij deze gelegenheid kunnen de bewoners ook inbrengen wat zij van de plannen vinden. Pas daarna volgt het definitieve ontwerp en wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap ondertekend. Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd een intentieovereenkomst getekend tussen gemeente Hoorn en het Hoogheemraadschap (zie foto).

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post