Windpark Westfrisia in Medemblik mag verder

Reactie(s)

WindmolensHAARLEM – Het Windpark Westfrisia in Medemblik voldoet aan de voorwaarden van de overgangsbepaling bij het oprichten van nieuwe windturbines. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie dinsdag 1 april besloten. In de provincie geldt sinds december 2012 een algeheel verbod op het oprichten van windturbines, maar aanvragen die vóór 11 april 2011 zijn ingediend (zoals die van het Windpark Westfrisia) komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de overgangsregeling.

De initiatiefnemers van het park (vijf turbines) kunnen nu in overleg met de gemeente over de vergunningaanvraag en de bouw van de turbines. Wel moet het park in elk geval nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo mogen de turbines niet worden opgericht in een weidevogelleefgebied, Ecologische Hoofdstructuur of verbindingszones, aardkundig monument, UNESCO-erfgoed of een voormalig Nationaal Landschap. Ook moeten de turbines minimaal vier maal de ashoogte verwijderd zijn van gevoelige bestemmingen, zoals scholen, woningen en zorginstellingen.

De initiatiefnemers onderzoeken ook of ze een rol kunnen spelen in de herstructurering van oude turbines. Daarbij wordt voor elke twee oude (solitaire) windmolens één nieuwe windturbine opgericht in een park of lijnopstelling.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post