Aanvragen Compensatie Eigen Risico (CER) 2014

Inwoners van de gemeente Opmeer kunnen een aanvraag Compensatie Eigen Risico 2014 indienen. De compensatie vervangt de regeling die t/m 2013 door het CAK werd uitgevoerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 juni 2015.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant