Versterking bestuurskracht en kwaliteit door convenant peuterspeelzaalwerk

Op 18 februari ondertekenden de schoolbesturen van de Stichting Allure, SKO West-Friesland, Stichting Peuterspeelzalen Opmeer (SPO) en gemeente Opmeer samen het convenant Peuterspeelzaalwerk Opmeer 2015 – 2017. Hierdoor wordt bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de opvang voor en ontwikkeling van de kinderen in deze leeftijdsgroep gegarandeerd.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant