Vertrokken naar onbekende bestemming

Besluit adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand(e)  perso(o)n(en) niet woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat(n) ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen wijzigingen meer te verwerken op de persoonslijst van deze personen. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven wegens vertrek naar onbekende bestemming.

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum publicatie

Jaroslaw Szymula

22-04-1984

De Veken 4, 1716 KE Opmeer

10-06-2015

Volgens de Algemeen wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van b en w. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze begint één dag na de datum van bekendmaking. In het ondertekende bezwaarschrift moet staan: naam en adres van degene die het stuurt, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker de redenen vermelden waarom hij/zij het niet eens is met het besluit.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant