50.000 euro per jaar voor onderhoud monumenten

Reactie(s)

Rijksmunument Het pand De Gekroonde Jaagschuit aam het Breed 38 in Hoorn.HOORN – De Hoornse raad stelt 50.000 euro per jaar beschikbaar als stimuleringssubsidie voor het onderhoud van monumenten. Via deze subsidie kunnen eigenaren van monumenten een bijdrage krijgen in de onderhoudskosten van hun pand.

Tot 2014 konden monumenteneigenaren subsidie krijgen voor het uitvoeren van onderhoud en restauratiewerkzaamheden. In 2014 was er geen budget beschikbaar voor de regeling restauratie monumenten. De raad besloot om vanaf 2015 een bedrag van 50.000 euro per jaar beschikbaar te stellen uit het investeringsprogramma onderdeel Cultuur, Erfgoed en Stadspromotie.

Het college stelde voor om de eerder drempel voor het aanvragen van een subsidiebijdrage te verlagen van 1.000 euro naar 250 euro. Ook zou stelde het college voor om de maximale bijdrage te verlagen, om er zo voor te zorgen dat zoveel mogelijk monumenteneigenaren gebruik kunnen maken van de stimuleringssubsidie.

Het voorstel voor de subsidie kreeg steun van een ruime meerderheid van de Hoornse raad. De fracties van PvdA, CDA, SP, D66, GroenLinks, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Hoornse Senioren Partij, Hoorn Lokaal en Jong en Oud voor Hoorn stemden voor het voorstel. De fracties van de Hoornse Onafhankelijke Partij, VOCHoorn en VVD stemden tegen. Deze partijen waren wel positief over een stimuleringssubsidie, maar konden zich niet vinden in het verlagen van de drempel om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post