Column Sjaak Grosthuizen: Alle dertien goed?

Reactie(s)

sjaakZaterdag 28 februari 2015 – Column Sjaak Grosthuizen: Alle dertien goed?

Twaalf fracties telde de gemeenteraad van Hoorn tot voor kort. Dat was veel. Te veel in mijn ogen. Men vraagt mij wel eens wat nou precies het verschil is tussen bijvoorbeeld Hoorn Lokaal en Fractie Tonnaer of hoe anders HOP is dan Hoorns Belang. Wanneer ik merk dat men daar graag een zinnig antwoord op wil hebben, denk ik wat dieper na en kom dan eigenlijk tot maar één antwoord: ze hebben andere mensen in de fractie. Of ze dus gewoon inwisselbaar zijn, vraagt men dan door. Dan moet ik zeggen dat het inderdaad zo is en dat het ook regelmatig gebeurd is in de raadsgeschiedenis.

Verreweg de meeste partijwisselingen vonden niet plaats om inhoudelijke, maar om persoonlijke redenen. Er lopen mensen rond in de Hoornse politiek, die hun aanwezigheid louter legitimeren vanwege het aantal verkregen stemmen. Hoornse kiezers schijnen in grote mate niet voor de inhoud, maar voor de persoon te gaan. De inhoudelijke laag kan kort worden omschreven met de kreet: lokaal is goed voor de gemeente.

  Hoornse kiezers schijnen in grote mate niet voor de inhoud, maar voor de persoon te gaan.

Oh, wat een armoe! Onze Hoornse politiek is een dertiende fractie rijker: Jong en oud voor Hoorn. Zo’n fractie bestond nog niet en Joke van Diepen vult hiermee ruimschoots een gat in de politieke markt. Was er dan een behoefte aan een dergelijke fractie? Volgens Joke wel en dat besef kwam op het moment dat haar vorige fractie, de Hoornse SeniorenPartij geen behoefte meer had aan Joke.

Hoe is dat in Godsnaam mogelijk, zou je je afvragen, want Joke is toch niet zomaar een politiek blanco blaadje. Haar ervaring met democratische handelingen is uitgebreid. Dat zegt ze zelf ook. Ik check dat soort beweringen ook. Joke is onnavolgbaar en soms gewoon niet te volgen. Minder ervaren raadsleden verzuchten wel eens dat ze geen flauw idee hebben waar Joke politiek staat, en wat ze eigenlijk bedoelt. Ik zag dat regelmatig bevestigd in raads- en commissievergaderingen. Ze kan zich enorm vermaken met het geworstel en gemodder van de overige raadsleden. En dan wist ik: deze vrouw ziet oneindig veel meer dan ik in al mijn argeloosheid en onervarenheid. Waarom hangt ieder niet elke keer aan haar lippen en waarom komt men niet direct na de inbreng van Joke in een discussie tot inkeer?

Joke is toch niet zomaar een politiek blanco blaadje.

Ik ben direct bereid om aan te nemen dat het in de praktijk moeilijk is om met een vrouw als Joke in één fractie samen te werken. Je denkt van jezelf dat je de zaken door hebt en hebt dan al eigenlijk op jouw gebied een antwoord klaar en dan laat Joke zien dat je er volkomen naast zit. En dat elke keer weer. Dat doet natuurlijk op de lange duur iets met je zelfvertrouwen. Wat kinderlijk eenvoudig is het dan, om als partijbestuur en mede-fractiegenoot te doen alsof dat de schuld is van haar die alles gewoon beter weet!

Jong en oud voor Hoorn. Bedenk zo’n naam maar eens! En nu wordt ineens ook zonneklaar dat Joke niet de persoon is voor een one-issuepartijtje. Niet alleen haar geniale inzet voor ouderen, maar juist ook voor jongeren! Zitten de jongeren daar dan op te wachten? Nee, helaas zitten jongeren niet op Joke van Diepen te wachten en dat is eigenlijk een trieste zaak. Wie kan beter beoordelen wat goed is voor jongeren, dan iemand die het jong zijn al een tijdje achter de rug heeft? Een schilder neemt af en toe afstand van zijn doek om dan beter te kunnen overzien waar nog een likje ontbreekt, welke accenten te sterk zijn, hoe het complete plaatje over komt. Joke doet niet anders. Vanaf een afstandje zie je zoveel meer.

  wat doen al die andere partijen en partijtjes dan voor jongeren en ouderen?

De vraag die nog rest is: wat doen al die andere partijen en partijtjes dan voor jongeren en ouderen? Volgens Joke niks. Anders had ze wel een andere doelgroep uitgekozen! Joke zit daar natuurlijk niet voor haarzelf! Partijen als PvdA, VVD, D66 en CDA zijn een beetje ernstig aan het vergrijzen en kijk eens naar de grijze SP-koppen in de raad, maar alom is bekend dat ze niks doen voor de lokale jongeren en ouderen. Jongeren blijven dan ook vaak weg bij verkiezingen.

De partij van Joke kent een heel korte lijst, met maar één naam, maar je hoeft natuurlijk nauwelijks te wachten op ongeregistreerde volgelingen. Jongeren en ouderen die zich willen koesteren in haar warmte, zich willen spiegelen aan haar genialiteit. DVD’s met haar uitspraken in de raad en ver daarbuiten zullen worden uitgewisseld en geruild. Heb je haar uitspraken over uitgaan in Hoorn al? Ja, ik heb drie versies, elk met een andere uitspraak en die over ouderen en geraniumverzorging heb ik dubbel.

Ja, we hebben er weer een fractie bij in Hoorn, maar ik weet nog steeds niet hoe blij ik daarmee moet zijn.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post