Column Sjaak Grosthuizen: Roger for ever!

Reactie(s)

sjaak27 juni 2015 – Column Sjaak Grosthuizen: Roger for ever!

Wanneer ik met familieleden en vrienden in Den Helder praat over de lokale politiek, dan verzuchten zij zonder uitzondering dat het wat dat betreft in Den Helder een hopeloze zaak is. Deze week zag ik op een nationale televisiezender een reportage over de slangenkuil of het wethoudersmoeras aldaar. Schokkend! Achterkamertjes, achterdocht en achterklap zijn uitgangspunten voor politiek handelen in de gemeente waarover ik in de zestiger jaren het ontroerende boekje ‘Den Helder, stad van mijn dromen’ las. Den Helder is zeg maar officieel een bestuurlijkeprobleemgemeente, want als zodanig genoemd in een recent schrijven van Prof. Dr. Arnold Korsten en van burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda die daar op afstudeerde.

Het ondoordringbare monistische blok van de coalitiepartijen bij alle gevoelige onderwerpen

Enkele kenmerken ervan herkende ik tot mijn grote schrik ook in het politieke handelen in onze eigen Hoornse gemeenteraad van het afgelopen jaar. Het ondoordringbare monistische blok van de coalitiepartijen bij alle gevoelige onderwerpen, het ‘Poortvan hoorntrauma’ en de open zenuw van het parkeerbeleid bij de VVD, veelvuldige vergaderingvertragende schorsingen aangevraagd door de oppositiepartijen, beurtelingse zure brieven van oppositionele fractievoorzitters, steevast ondertekend door de andere oppositiepartijen. En hadden we het vorige week niet over de schandelijke Facebookpraktijken van een wethouder die onze dierbare relatie met het Koningshuis op het spel dreigde te zetten?

en – Godlof! – er was af en toe sprake van dualistisch spreken en handelen

Maar zie: daar was afgelopen week een raadsvergadering over de kadernota. De plannen van ons college om te bezuinigen of juist te investeren op zo’n manier dat Hoorn meer op Duitsland dan op Griekenland lijkt. Vijftien amendementen en vier moties kwamen in behandeling en – Godlof! – er was af en toe sprake van dualistisch spreken en handelen bij de coalitiepartijen en inschikkelijkheid aan de kant van de oppositie. Natuurlijk, over de VVD-zweer van het parkeren werd geen zalf gesmeerd en Hoorns Belang en VOCH zagen met lede ogen toe hoe toeristen belastingtechnisch werden ontzien, maar het college moest voor een ton aan subsidiekortingen bakzeil halen.

Heerlijk, een vergadering die niet uitsluitend bestond uit hullie-zullieverhalen en die bovendien eerder was afgelopen dan gepland. Maar het meest ontroerende moment dat ik er – dit keer op wat afstand – aan beleefde, was de actie van Roger Tonnaer. De oude vos had ons allemaal goed te pakken. Zijn streng vermanende woorden in brieven over de vervanging wegens zwangerschap van Judith de Jong en zijn boze van begrip gespeende opmerkingen over de Twitter- en Facebookactiviteiten van GroenLinkswethouder van zo-ga-je-om-met-social-mediazaken Samir Bashara zijn nog nauwelijks verklonken, maar daar stond hij dan, als een duveltje uit een doosje, op de foto in de krant met een verrassende boodschap, die ons allen ervan verzekert dat wij nooit, en dan bedoel ik ook echt nooit volledig dit oudste raadsfenomeen van Hoorn zullen kunnen doorgronden!

Mijn pleidooi is: houdt Roger nog enkele decennia in de raad.

Roger presenteerde Judith mutsjes en sokjes voor de komende tweeling en Samir werd gevraagd hiervan een foto te maken en die via de social media te verspreiden. En nu sta ik hier, Sjaak Grosthuizen, met blozende kaken, bij de microfoon van Radio Hoorn om te erkennen, dat Roger Tonnaer heeft aangetoond nog altijd een politicus van deze tijd te zijn. Maar tegelijkertijd hoort u een gelukkig man. Roger bewees tevens dat Hoorn absoluut niet thuis hoort in het rijtje gemeenten waar Den Helder zich tot haar schande in bevindt. Mijn pleidooi is: houdt Roger nog enkele decennia in de raad. Dan wil ik zelf ook nog wel enige tijd aanblijven als columnist.

Hoorn is in staat om met 13 verschillende partijtjes in de gezamenlijk poel rond te waden. Af en toe, bijna speels, een kluitje modder te gooien of te ontvangen, met incidenteel een spetterend optreden van fractiekongsis van wisselende samenstelling en altijd met het vertrouwen dat de ondergrond van de poel stevig genoeg is om overeind te blijven.

Zou het een idee zijn de raadsleden en het college van Den Helder uit te nodigen voor een zomertje in Hoorn?

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post