Eerste stap nieuwe koers Poort van Hoorn

Reactie(s)

Stadhuis_hoornHOORN – Op dinsdag 3 februari ging de Hoornse raad akkoord met de nieuwe koers voor de Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en directe omgeving. De komende jaren wil de gemeente Hoorn aan de slag om dit gebied aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken. Het college stelde de raad voor om voor deze bestuursperiode het accent te leggen op het verbeteren van de fietsveiligheid en de bereikbaarheid.

De raad stelde de volgende vier uitgangspunten vast:

  • Verbeteren bereikbaarheid Transferium door aansluiten van de Maelsonstraat op de Provincialeweg
  • Een veilige fiets- en wandelverbinding bij het kruispunt Keern/Provincialeweg (tunnel of brug)
  • Een nieuwe route van de Provincialeweg richting binnenstad, als dat nodig is om een veilige fiets- en wandelverbinding bij het Keern aan te kunnen leggen
  • Het opstellen van een ontwikkelvisie moeten voor het stationsgebied-noord, met daarin ruimte voor extra parkeerplaatsen, het verplaatsen van het busstation, detailhandel en functies voor cultuur- en maatschappelijke doeleinden en spoorgelieerde functies.

Andere zienswijze

De raad nam het voorstel aan met 25 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De fracties van PvdA, SP, D66, CDA, GroenLinks, HOP, Hoorns Belang, Hoornse Senioren Partij en Hoorn Lokaal stemden voor. De fracties van VVD, VOCHoorn en Fractie Tonnaer stemden tegen het voorstel. VVD en VOCHoorn vinden onder meer dat er in de plannen onvoldoende aandacht is voor de verbetering van de bereikbaarheid van de binnenstad en voorzien daarom problemen als het Keern-Zuid met de aanleg van veilige fiets- en wandelverbinding wordt afgesloten voor auto’s. Fractie Tonnaer vindt dat de verplaatsing van het busstation naar het Transferium en de bouw van een parkeergarage op het Transferium voorrang zouden moeten krijgen.

Een amendement van de Hoornse Senioren Partij om ook een onderzoek naar een fiets- en wandeloversteek bij de Blauwe Berg mogelijk te maken haalde geen meerderheid. Wethouder Samir Bashara legde uit dat deze optie al eerder is onderzocht en is afgevallen, onder meer vanwege het feit dit geen sociaal veilige route is.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post