Raad unaniem akkoord met stadsstrand van 900 meter

Reactie(s)

stadsstrand_hoornHOORN – Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 17 februari heeft de Hoornse raad unaniem ingestemd met de komst van een stadsstrand bij de Grote Waal en een voet-/fietspad onderlangs de Westerdijk. De gemeente Hoorn wil de ligging van Hoorn aan het water beter benutten door de Hoornse kust levendiger en aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Met het raadsbesluit in de hand kan de gemeente een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap gaat de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Bij de Grote Waal komt in het Hop een zogenaamde oeverdijk. De raad heeft er op 17 februari mee ingestemd om de dijkversterking te benutten om op de oeverdijk een stadsstrand van ongeveer 900 meter lang aan te leggen.

Fiets/voetpad

Daarnaast is het plan om langs het water een voet-/fietspad van circa 5 meter breed aan te leggen. Dit pad loopt over het strand en gaat verder langs de schouwburg, tot aan het Visserseiland. Dit pad sluit aan op de recreatieve fiets- en wandelroutes tussen Hoorn en Amsterdam. Tussen de schouwburg en Visserseiland komt voor de versterking van de dijk een nieuwe berm van 5 meter breed aan de buitenzijde van de Westerdijk.

Motie fietsverbinding Westfriese Omringdijk

De gemeenteraad nam ook unaniem aan motie aan om te onderzoeken of het mogelijk is het nieuwe fietspad via het West en herkenbaar aan te laten sluiten op de historische Westfriese Omringdijk. Een amendement van de VVD om alvast maximaal 50.000 euro uit te trekken voor extra toezicht door Stadstoezicht rond stadsstrand , Westerdijk en Visserseiland haalde het niet. Dit amendement kreeg alleen de steun van VVD en HOP; de overige tien fracties in de raad stemden tegen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post