Waarom zou ik stemmen voor waterschapsverkiezingen?

Reactie(s)

Waarom stemmenWESTFRIESLAND – Op 18 maart vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Het waterschapsbestuur beslist over de besteding van uw belastinggeld voor droge voeten en schoon water. Dat is bij veel inwoners wel bekend, maar waarom stemmen met de waterschapsverkiezingen? De hoogheemraadschap probeert op haar website het belang van deze verkiezing aan te tonen.

Ook al heeft goed waterbeheer de afgelopen decennia niet tot rampen geleid, toch is het goed om te gaan stemmen. Juist om onafhankelijk en goed waterbeheer te garanderen.  Noord-Holland ligt op veel plaatsen flink wat lager dan het water dat ons omringt. Hoe houden we het in Noord-Holland droog als de zeespiegel door klimaatverandering verder stijgt, de bodem daalt en het vaker hevig regent? Daarover beslist het waterschapsbestuur.

Waarom een eigen bestuur?

Veilige dijken en schoon en voldoende water zijn voor Nederland zó belangrijk dat daarvoor een aparte overheid is met een eigen bestuur en eigen geldstromen. Op die manier concurreren investeringen in waterbeheer niet met andere beleidsterreinen, zoals onderwijs of zorg. Omdat de waterschappen zelf belasting innen, geldt automatisch het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’. Wie belang heeft (elke inwoner) betaalt, maar heeft daarnaast ook zeggenschap over de besteding (verkiezingen). De waterschappen werken decentraal, met kennis van de regio, ze zijn autonoom, onafhankelijk en innovatief. Daarmee zijn ze medebepalend voor het succes van het Nederlandse waterbeheer als toonaangevend in de wereld.

Waarom zou ik stemmen?

Onze democratie is zo ingericht dat belastingbetalende burgers stemrecht hebben. Afgelopen jaren maakten weinig Nederlanders gebruik van dit recht. De OESO concludeerde vorig jaar dat Nederlanders zich onvoldoende bewust zijn van het belang van goed waterbeheer en dat komt – al lijkt het vreemd – juist omdat het goed is geregeld. We hebben al meer dan 60 jaar geen slachtoffers als gevolg van overstromingen gehad. Dat kunnen weinig Europese landen ons nazeggen. Het is denkbaar dat mensen niet gaan stemmen, omdat goed waterbeheer een vanzelfsprekendheid is geworden. En dat is jammer. Want hoe overtuigd deskundigen ook zijn van het belang van de waterschappen, de gewone Nederlander beslist door zijn stemgedrag en kiesopkomst uiteindelijk of waterschappen blijven bestaan.

Op wie moet ik stemmen?

Op www.kieskompas.nl kan men 30 stellingen beantwoorden. Op basis van de antwoorden wordt duidelijk welke partijen het beste bij jouw keuzes past. Op www.hhnk.nl/waterschapsverkiezingen staat meer informatie over de partijen en reageren partijen per filmpje op diverse stellingen.

Bron en foto: www.hhnk.nl/

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post