600.000 euro voor begeleiding naar werk of eigen bedrijf

Reactie(s)

Stadhuis_hoornHOORN – Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om dit jaar verschillende trajecten te starten om ZZP’ers, jongeren, ouderen en werkzoekenden zonder uitkering aan het werk te helpen. In totaal heeft de gemeente Hoorn hier 600.000 euro beschikbaar voor, bovenop de activiteiten die WerkSaam Westfriesland uitvoert voor Hoorn. Hiermee kunnen naar verwachting 350 extra mensen uit Hoorn starten met een re-integratietraject.

Wethouder Sociale Zaken Judith de Jong: ‘Ook al gaat het economisch iets beter, werkloosheid is nog steeds een van de grote problemen. Daarom is het juist nu belangrijk dat we een extra steun in de rug geven aan de mensen die het lastig hebben om aan de slag te komen. Met dit programma creëren we geen banen, maar we zorgen wel dat mensen beter klaar zijn voor de concurrentie op de arbeidsmarkt.’

 

In de raad

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp op 19 mei. Verschillende onderdelen uit het programma zullen worden aanbesteed, andere onderdelen worden door WerkSaam opgepakt of gerealiseerd door middel van een subsidie. De sport- en lifestyleverbetering zal door het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn zelf uitgevoerd worden. De verwachting is dat het komende jaar 350 inwoners van Hoorn kunnen starten met een re-integratietraject, bovenop de activiteiten van WerkSaam Westfriesland. Hoorn wil de aanpak na een jaar evalueren. Vanaf 2016 is 700.000 euro beschikbaar voor extra re-integratie activiteiten.

ZZP’ers

Voor zelfstandigen stelt het college voor om buddytrajecten te starten waarbij ervaren ondernemers gekoppeld worden aan relatief nieuwe ondernemers. Daarnaast wil het college ook de mogelijkheid van schuldhulpverlening aan kleine zelfstandigen bieden. Voor bijstandsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten komen er extra ondernemerstrainingen. Alle maatregelen hebben als doel om de slagingskans van ZZP’ers te vergroten en te voorkomen dat ze in de bijstand terecht komen of blijven.

Jongeren

Het college wil extra leerwerktrajecten voor jongeren waarvoor de stap naar werk of re-integratie bij WerkSaam Westfriesland nog te groot is. Hiermee wordt de stap naar de arbeidsmarkt verkleind. Ook is het plan om extra in te zetten op het bestaande project ‘So What’, een samenwerking tussen de Praktijkschool Westfriesland en gemeenten, en meer jongeren naar een opleiding of werk te begeleiden.

Ouderen

Ouderen hebben het lastig op de arbeidsmarkt. Voor 45-plussers met een bijstandsuitkering is het plan om ze te begeleiden en een motivatietraining te bieden voor het solliciteren. Voor de groep van 45 tot 55 jarigen die direct bemiddelbaar zijn naar werk, wil het college een bonus van maximaal 2.000 euro geven aan werkgevers die ze een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden bieden. Om jongeren aan het werk te helpen zijn hier al goede ervaringen mee.

Niet-uitkeringsgerechtigden

Mensen met een laag inkomen die geen recht hebben op een uitkering, vallen tot nu toe buiten de boot bij hulp om aan een baan te komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die werkzoekend zijn en waarvan de partner een inkomen heeft. Deze groep wil het college ondersteunen bij het vinden van werk.

Omscholing

WerkSaam Westfriesland heeft een beperkt budget voor omscholing. Het college stelt voor hierin extra te investeren, zodat meer mensen met een uitkering een baan kunnen vinden, waarbij de kans op duurzame uitstroom uit de uitkering vergroot.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wil het college helpen door via Vrijwilligerspunt Westfriesland te bemiddelen naar vrijwilligerswerk. Waar mogelijk wordt hiermee de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Met sport- en lifestyleverbetering wil het college mensen die nu nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt, laten klimmen naar een niveau waarbij ze met begeleiding of regulier aan het werk kunnen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post