Alcoholvergiftiging blijft zorg in Westfriesland

Reactie(s)

alcohol_18jaarHOORN – In de regio Noord-Holland Noord daalt het aantal jongeren van 10 tot en met 17 jaar dat met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dit in tegenstelling tot de regio Westfriesland waarbij in 2014 één slachtoffer meer naar het ziekenhuis is gebracht. Ook onder meisjes is er geen daling zichtbaar.

In totaal vervoerde de ambulance in Noord-Holland Noord in 2013 nog 109 jongeren met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis, in 2014 waren dat er 96. Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed zo hoog dat iemand bewusteloos en in coma kan raken. Deze aantallen hebben alleen betrekking op jongeren met alcoholvergiftiging die met de ambulance zijn vervoerd. Het aantal daadwerkelijke opnames in een ziekenhuis kan afwijken omdat er naast de ritten van de ambulance ook zelfverwijzers zijn of ouders die zelf hun kind brengen.

De regio Noord-Kennemerland draagt sterk bij aan de daling. Daar ging het om 52 jongeren in 2013, in 2014 waren het nog 38 jongeren. In de Kop van Noord-Holland en West-Friesland is bijna geen verschil tussen 2013 en 2014. In West-Friesland zijn in 2013 26 jongeren met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis vervoerd, in 2014 is er één jongere meer vervoerd. In de Kop van Noord Holland is er met 31 jongeren geen verschil tussen 2013 en 2014.

Jaartal Totaal Noord-Kennemerland West-Friesland Kop Noord-Holland Meisje Jongen Geslacht onbekend
2013 109 52 26 31 37 70 2
2014 96 38 27 31 38 58 0

Hoorn

In Hoorn wordt gewerkt met alcoholcontracten om jongeren bewust te maken van de schadelijke gevolgen van alcohol. Dit contract wordt met de klas getekend en kent na afloop ervan een beloning. Vorig jaar was dat een bezoek aan de JT bioscoop in Hoorn, met de burgemeester.

Afbeelding via Hoorn.nl

Afbeelding via Hoorn.nl

Jongeren onder de 15 jaar

De daling van de hele jonge drinkers stagneert. In 2014 zijn, net als het jaar ervoor, 9 jongeren onder de 15 jaar met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis vervoerd. De meeste jongeren (70 %) waren 16 of 17 jaar in 2014, net als in 2013. In 2014 is er voor het eerst sinds lange tijd een kind van 12 jaar met een alcoholvergiftiging het ziekenhuis binnengebracht.

Geen afname bij meisjes

Er worden meer jongens dan meisjes per ambulance het ziekenhuis binnengebracht; 58 jongens versus 38 meisjes. Het is opvallend dat er in 2014 nagenoeg net zoveel meisjes als het jaar daarvoor per ambulance met een alcoholvergiftiging zijn vervoerd (37 meisjes in 2013 versus 38 in 2014), terwijl het aantal jongens met een alcoholvergiftiging wel is afgenomen (70 jongens in 2013 versus 58 in 2014). Van 2 jongeren is het geslacht niet geregistreerd. Meisjes zijn extra kwetsbaar omdat zij minder lichaamsvocht hebben. Dit draagt bij aan een hoger alcoholpromillage bij een meisje dan bij een jongen van dezelfde lengte en hetzelfde gewicht.

Overmatig drinken vaak buitenshuis

Het overmatig drinken gebeurt in 83% van de gevallen niet thuis, maar op straat of op een ander adres. In 2013 ging het daarbij om 82%. Martin Smeekes, Directeur Ambulancezorg, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: “Het is belangrijk dat de regionale ambulancediensten de gegevens over het aantal alcohol- en drugsintoxicatie-inzetten onder jongeren per subregio heel precies bijhouden, omdat je anders te weinig zicht hebt als regio of je beleid nu wel of niet effectief is. Het is een onontbeerlijke effectmeter voor de effectiviteit van alcoholprogramma’s onder jongeren.”

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post