Pact van het IJsselmeergebied ondertekend

Reactie(s)
Paul van Erkelens tekent Pact

Paul van Erkelens tekent Pact van IJsselmeer

IJSSELMEER – Vrijdagmiddag 6 maart is in gemaal Wortman te Lelystad het Pact van het IJsselmeergebied ondertekend. Namens de waterschappen heeft de dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, Paul van Erkelens dit samenwerkingshandvest ondertekend.

Met hem tekende vertegenwoordigers van het Rijk, provincies, gemeenten, en maatschappelijke organisaties uit het IJsselmeergebied het Pact. Ook vijf drinkwaterbedrijven gaven hun steun. De partijen bevestigen met dit document de wens om de komende jaren in samenspraak en in samenhang uitvoering te geven aan de vastgestelde Deltabeslissing IJsselmeergebied.

Die beslissing gaat over het op orde houden van de waterveiligheid en het optimaliseren van de zoetwatervoorziening in de regio IJsselmeergebied. Bij de waterveiligheid geldt het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’. De verbetering van de zoetwatervoorziening wordt in het hoofdwatersysteem van het IJsselmeer/Markermeer bereikt via flexibilisering van het zomerpeil. Op die wijze kan een extra zoetwaterbuffer beschikbaar komen van 400 miljoen m3.

De Deltacommissaris Wim Kuijken prees in zijn speech de brede regionale samenwerking tussen publieke en niet-publieke partijen. Daarin was en blijft de regio koploper! Voldoende reden voor hem om dit met zijn handtekening te onderstrepen.

Tekst en foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post