Praethuys ’t Slot tot 2019 behouden voor Venenlaankwartier

Reactie(s)
Afbeelding via Google Streetview

Praethuys ’t Slot op de Van Beijerenstraat 89. Afbeelding via Google Streetview

HOORN – Praethuys ’t Slot, in 2012 gestart als proefproject, is volgens de gemeente Hoorn een aanwinst voor de wijk. Actieve buurtbewoners organiseren er diverse activiteiten die goed worden bezocht. De buurtkamer in het Venenlaankwartier bevordert de leefbaarheid in de wijk en is ook voor oudere buurtbewoners een laagdrempelige en gezellige plek om samen te komen.

Het college vindt het een geslaagd project en wil in ieder geval tot 2019 ruimte blijven bieden aan deze buurtkamer. Een buurtkamer is een plek voor en door buurtbewoners waar men elkaar kan ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kan ondernemen. De rol van de gemeente blijft klein, onder meer doordat de activiteiten in een buurtkamer georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf.

Praethuys ‘t Slot

In 2012 was ’t Slot een wijkcentrum in het Venenlaankwartier dat na de opening van wijkcentrum De Zaagtand zou worden gesloten. Maar buurtbewoners gaven toen aan behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek in de buurt en deze zelf te willen beheren. Het college besloot toen als proef ‘t Slot aan te wijzen als buurtkamer. In de beginfase heeft stichting Netwerk de vrijwilligers van de buurtkamer op weg geholpen bij het organiseren en beheren van de buurtkamer. Inmiddels doen zij dat geheel zelf. De bijdrage van de gemeente blijft beperkt tot het beschikbaar stellen van een pand en het onderhoud daarvan, en de nutsvoorzieningen. De bewoners hebben gezorgd voor de inrichting, en zorgen voor een divers activiteitenprogramma.

Actieve en enthousiaste vrijwilligers

Wethouder Michiel Pijl:’ Het succes van een buurtkamer is afhankelijk van actieve en enthousiaste vrijwilligers die zich structureel willen inzetten. De groep buurtbewoners die in het Venenlaankwartier Praethuys ’t Slot hebben ontwikkeld tot een prachtige voorziening laten zien dat het kan. Uit evaluatiegesprekken met vrijwilligers, bezoekers en instellingen blijkt dat het initiatief een succes is en voorziet in een behoefte. Het is ook een mooi voorbeeld van hoe je samen in je buurt, met slechts een kleine bijdrage van de gemeente, je wijk leuker kan maken. We vinden deze eerste buurtkamer in Hoorn dan ook meer dan geslaagd en willen daar in ieder geval tot 2019 ruimte aan blijven bieden. En we gaan graag in gesprek met inwoners uit andere wijken in Hoorn die ook het initiatief willen nemen voor het organiseren en beheren van een buurtkamer in hun wijk.’

Diverse activiteiten voor jong en oud

De activiteiten in Praethuys ’t Slot worden gecoördineerd door vrijwilligers. Ze organiseren diverse activiteiten voor jong en oud in de wijk Venenlaankwartier. Er zijn diverse clubs actief, zoals een toneelclub, knutselclub, wandelclub, klaverjasclub, een kookclub en een hardloopgroep. Je kunt er een cursus Spaans volgen, en er zijn koffieochtenden en –middagen. Verder houden organisaties zoals Omring, gemeente en politie er inlopen waar buurtbewoners hun vragen kunnen stellen. Bovendien is het de vergaderlocatie van het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier. Het adres van Praethuys ’t Slot is Van Beijerenstraat 89.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post