Raad akkoord met voorstel HVC voor 3e container

Reactie(s)
grijzebak

Voorstel HVC voor derde container en eens per 4 weken legen van grijze container aangenomen door de Hoornse Raad.

HOORN – De Hoornse gemeenteraad ging gisteren akkoord met het voorstel van HVC om meer milieuwinst en economische waarde uit het huishoudelijk afval te halen. Het voorstel omvat onder meer het plan om een derde minicontainer voor kunststof in te voeren en de grijze container eens in de vier weken te legen.

Landelijk is het doel gesteld om in 2015 65 procent en in 2020 75 procent van de materialen uit afval te hergebruiken. Om die doelstelling te halen heeft het Rijk per 1 januari 2015 een afvalstoffenbelasting ingevoerd. Dit betekent dat inwoners extra moeten betalen voor afval dat niet gescheiden wordt. Daarom heeft HVC een voorstel uitgewerkt om de afvalscheiding te verbeteren.

Beperken restafval

HVC stelt voor om de service op de inzameling van gft, kunststof verpakkingen en oud papier te verbeteren. Deze grondstoffen komen nog teveel voor in het restafval en zijn juist heel geschikt voor hergebruik. Daarom wil HVC een derde een minicontainer invoeren voor kunststof. De grijze container en de container voor kunststof zouden dan eens in de vier weken geleegd kunnen worden. Dit stimuleert mensen mensen om hun afval beter te scheiden en zorgt er daarmee ook voor dat de kosten voor afvalverwerking omlaag gaan. Ook wil HVC onder meer drankenkartons en/of metalen aan de minicontainer voor kunststof toevoegen en inwoners helpen om etensresten makkelijker te scheiden.

Meer financieel voordeel

De raad nam twee amendementen aan. Het amendement van CDA, PvdA en HOP om met kracht bij HVC in te brengen dat Hoorn verwacht dat er kritisch gekeken wordt naar mogelijkheden om voor inwoners meer financieel voordeel te halen uit de maatregelen kreeg steun van de VVD, GroenLinks en Hoorn Lokaal. De fracties van SP, D66, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en Jong & Oud voor Hoorn stemden tegen. Daarmee werd het amendement met een meerderheid van 18 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen.

Gerichte communicatie

De fracties van Hoorn Lokaal, CDA, Fractie Tonnaer en HOP dienden een amendement in met daarin de opdracht aan HVC om een plan op te stellen waarin in ieder geval rekening gehouden wordt met gerichte communicatie richting inwoners over afvalscheiding en een hoog serviceniveau, het vergroten van draagvlak onder inwoners voor verder scheiden van afval en het bieden van oplossingen voor afval dat uit hygiënisch oogpunt niet geschikt is om 4 weken lang in de grijze container te verblijven. Dit amendement kreeg steun van de fracties van SP, VOCHoorn, Hoornse Senioren Partij en GroenLinks. De fracties van de VVD, Hoorns Belang, PvdA, D66 en Jong & Oud voor Hoorn stemden tegen. Daarmee werd het amendement aangenomen met een meerderheid van 18 tegen 16 stemmen.

Definitief besluit

Het CAW bestuur neemt op 14 mei een besluit of het plan definitief kan worden uitgevoerd. De Hoornse zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post