Vragen en antwoorden over crisisopvang vluchtelingen Hoorn

Reactie(s)

HOORN – Dinsdagmiddag heeft de gemeente Hoorn bekendgemaakt dat het De Kreek in Zwaag gaat gebruiken voor crisisopvang. Veel vragen over deze crisisopvang heeft de gemeente Hoorn met antwoorden online gezet. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@hoorn.nl.

Algemeen

 • Waarom gaat de gemeente vluchtelingen opvangen?
  Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het COA doen een noodoproep aan alle gemeenten in Nederland om per direct slaapplaatsen te regelen voor vluchtelingen. Dit verzoek is ook gericht aan de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn is bereid om tijdelijk 200 vluchtelingen op te vangen in multifunctionele accommodatie De Kreek in de Bangert en Oosterpolder.
 • Waarom is gekozen voor De Kreek?
  De Kreek voldoet aan alle eisen die het COA stelt. De crisisopvang kan plaatsvinden in het gedeelte dat niet in gebruik is voor onderwijs en kinderopvang. Ook biedt De Kreek mogelijkheden om dagactiviteiten aan te bieden aan de vluchtelingen De opvang vindt voor een belangrijk deel in de herfstvakantie plaats.
 • Wanneer heeft de gemeente besloten om crisisopvang te bieden?
  De gemeente heeft dinsdag 13 oktober besloten crisisopvang te realiseren in De Kreek.
 • Wanneer verblijven de vluchtelingen in De Kreek?
  De gemeente verwacht vanaf donderdag 15 oktober 2015, het begin van de avond, de eerste vluchtelingen op te kunnen vangen in De Kreek.
 • Hoe lang blijven de vluchtelingen in de crisisopvang?
  Deze crisisopvang is voor 72 uur (3 dagen). Als er na 72 uur nog geen andere opvanglocatie beschikbaar is, dan kan deze periode maximaal twee keer verlengd worden. Vluchtelingen verblijven dus in totaal uiterlijk 3 keer 72 uur (9 dagen) in Hoorn.
 • Hoeveel vluchtelingen komen er in de crisisopvang?
  De gemeente is bereid om tijdelijk 200 vluchtelingen op te vangen.
 • Uit welke landen komen de vluchtelingen?
  De vluchtelingen komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea.
 • Hoe is het vervoer geregeld?
  Het COA verzorgt het vervoer van de vluchtelingen naar de crisisopvang en weer verder naar een volgende locatie.
 • Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe?
  Na het verblijf in de crisisopvang stromen de mensen door naar andere opvanglocaties van het COA buiten Hoorn.
 • Waarom heeft de gemeente niet gekozen voor een leegstaand kantoorpand?
  De gemeente heeft geen geschikte leegstaande panden in bezit die snel ingezet kunnen worden voor crisisopvang.
 • Is deze crisisopvang eenmalig of kan De Kreek hier vaker voor ingezet worden?
  Als het COA De Kreek opnieuw wil gebruiken voor crisisopvang, dan zal het COA daarvoor opnieuw een verzoek moeten indien bij de gemeente. Het is dan aan de gemeente om hier een besluit over te nemen.
 • Is de opvanglocatie tijdens de crisisopvang vrij toegankelijk?
  Nee, alleen de vluchtelingen, vrijwilligers en bij de opvang betrokken medewerkers hebben toegang tot de crisisopvang.
 • Wat betekent het voor de activiteiten die gewoonlijk plaatsvinden in de opvanglocatie?
  Tijdens de crisisopvang is de opvanglocatie in De Kreek niet beschikbaar voor andere activiteiten. Neem contact op met de (sport)club of –vereniging voor meer informatie over de activiteit.
 • Wat betekent het voor de andere voorzieningen in MFA De Kreek?
  Neem contact op met de betreffende organisatie over de voorzieningen.
 • Wie betaalt deze crisisopvang?
  Het COA geeft de gemeente een vergoeding van 40 euro per vluchteling per nacht voor de gemaakte kosten.

Verblijf vluchtelingen

 • Welke voorzieningen zijn er voor vluchtelingen in de crisisopvang?
  Vluchtelingen krijgen een bed, voeding, en toilet- en wasgelegenheid. Ook kijken we naar mogelijkheden voor dagbesteding op locatie.
 • Zijn er overdag activiteiten voor de vluchtelingen?
  We kijken naar mogelijkheden voor passende dagbesteding op locatie. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep.
 • Gaan de jonge vluchtelingen in Hoorn naar school?
  Nee, het gaat hier om crisisopvang voor maximaal 9 dagen.

Omgeving

 • Is er beveiliging in de crisisopvang aanwezig?
  Ja, er is beveiliging in de crisisopvang.
 • Blijven de vluchtelingen in de opvang of mogen ze ook naar buiten?
  De vluchtelingen zijn vrij om naar buiten te gaan. Hierover worden afspraken gemaakt met de vluchtelingen.
 • Hoe organiseert de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in de buurt?
  Op het terrein van MFA De Kreek en in de omgeving zorgen we voor extra toezicht door politie, stadstoezicht en een beveiligingsbedrijf.

Gebruikers MFA Kreek

 • Gaat mijn (sport)activiteit door als er crisisopvang plaatsvindt?
  Niet in de opvanglocatie in De Kreek. Neem contact op met de (sport)club of –vereniging voor meer informatie over de activiteit.
 • Is er een alternatieve locatie voor de activiteiten die er gewoonlijk plaatsvinden?
  De gemeente helpt mee bij het zoeken naar alternatieve locaties. Het zal niet in alle gevallen lukken om een alternatieve locatie te vinden. Neem contact op met de (sport)club of – vereniging voor meer informatie over de activiteit.
 • Blijven de andere voorzieningen van MFA De Kreek open tijdens de crisisopvang?
  Neem contact op met de betreffende organisatie voor meer informatie.

Hulp aanbieden

 • Ik wil helpen, wat kan ik doen?
  De gemeente wil een gerichte oproep doen voor wat er nodig is. In de komende uren wordt hier meer over bekend. Op deze website vindt u de laatste informatie.

Overig

 • Wat is het verschil tussen crisisopvang, noodopvang, tijdelijke opvang en reguliere opvang?
  Locaties (zoals sporthallen) die normaal bij incidenten, rampen of crisis worden gebruikt door ‘bevolkingszorg’. Op 17 september deed het COA samen met het ministerie en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) een oproep aan gemeenten om locaties aan te melden. Crisisopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna de vluchtelingen kunnen doorstromen naar de andere opvangvormen van het COA. Crisisnoodopvang die langer dan 72 uur beschikbaar is, is ook welkom. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting en de dagelijkse gang van zaken rondom crisisopvang. Het COA is verantwoordelijk voor de overige opvangvormen.Noodopvang. Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van zes tot twaalf maanden met een opvangcapaciteit tussen de 300 en 600-plus bewoners. Bij voorkeur in de directe nabijheid van een tijdelijke of reguliere opvanglocatie. Noodopvanglocaties realiseren we in goede samenwerking met gemeenten in hoog tempo. Door de hoge instroom redden we het ook met deze noodopvanglocaties niet. In Nijmegen (Heumensoord) komt een noodopvanglocatie van 3000 plekken en op korte termijn zullen meer van dit soort grote opvanglocaties volgen.

  Tijdelijke opvang. Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de verhurende eigenaar de exploitatie deels uitvoert. Dit voor de duur van een tot twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 800-plus bewoners.

  Reguliere opvang. Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500-plus personen. Bij deze termijnen kan het COA investeren en is een financieel verantwoorde exploitatie mogelijk die voldoet aan ons politiek gedragen plan van eisen.
  Meer informatie is te vinden op: www.coa.nl

 • Komen er in Hoorn ook nog andere vormen van vluchtelingenopvang?
  In Hoorn gaat het op dit moment alleen om de crisisopvang. Daarnaast begeleidt de gemeente vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. De gemeente Hoorn heeft in 2015 de taak om 124 asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten en te begeleiden. De verwachting is dat dit gaat lukken. Meer dan de helft van de mensen is inmiddels gehuisvest.
 • Is er afstemming in de regio over vluchtelingenopvang?
  De gemeenten in Noord-Holland Noord brengen samen in kaart op welke plekken opvang aan vluchtelingen gerealiseerd kan worden. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord coördineert dit proces.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post