Westfrisiaweg op koers; Nu fase voor aanleg nieuwe wegen

Reactie(s)
Uitleg tracé tijdens Open Dag Westfrisiaweg afgelopen zaterdag.

Uitleg tracé tijdens Open Dag Westfrisiaweg afgelopen zaterdag.

WESTFRIESLAND – De provincie Noord Holland werkt hard aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg, een dwarsverbinding door Noord-Holland. Tussen Heerhugowaard en Enkhuizen wordt momenteel al op verschillende plekken langs het (toekomstig) tracé hard gewerkt.

Begin oktober begint bouwbedrijf Heijmans ook echt met de aanleg van de nieuwe weg.  Eind 2017 moet de nieuwe verbinding opengesteld worden. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage N23 Westfrisiaweg, die Gedeputeerde Staten op 29 september hebben vastgesteld.

 Eén van de omvangrijkste wegenprojecten van ons land ligt dan ook op koers.

Onteigening

Op dit moment zijn er nog twee rechtszaken over onteigeningen van grond op het tracé Westfrisiaweg bevestigde project manager Bertus Nootebos zaterdag tijdens de Open Dag bij het projectkantoor in Zwaag.

Veel voorbereidend werk is afgerond

Veel voorbereidend werk is, of wordt, op het moment afgerond. Te denken valt aan het graven en dempen van watergangen, verwerven van gronden, het verleggen van kabels en leidingen en het ophogen van grond. Maar ook archeologisch onderzoek – om ervoor te zorgen dat er geen belangrijk archeologisch materiaal verloren gaat tijdens de werkzaamheden – is zo goed als klaar.

Vooruitblik

De komende periode kenmerkt zich vooral door het rijden van heel veel zand langs het tracé. Zo is er voor het gehele tracé maar liefst twee miljoen kuub zand nodig, waarvan op dit moment al één miljoen kuub verwerkt is. Op veel plekken dient de grond opgehoogd te worden en moet de grond eerst ‘zetten’ voor er verder gewerkt kan worden. Het zetten van de grond voorkomt dat later de weg gaat verzakken in de Westfriese veenbodem.

Spoorwegonderdoorgangen

Ook wordt hard doorgewerkt aan de spooronderdoorgangen bij Heerhugowaard en Hoogkarspel. De onderdoorgang in Heerhugowaard is in het weekend van 26-27 september onder het spoor geschoven. Die in Hoogkarspel staat voor eind oktober op de rol. Heijmans rondt in 2015 ook de reconstructie van de aansluiting op de A7 bij Avenhorn af. De nieuwe toe- en afritten worden aangelegd en voorzien van geluidsvoorzieningen, verkeersregelinstallaties en verlichting. Naar verwachting gaat de nieuwe aansluiting nog eind dit jaar open.

Verkeershinder

Zeker is dat er de komende tijd op veel plekken langs het 42-kilometer lange tracé tegelijk gewerkt wordt. Heijmans zorgt hierbij voor minimale verkeers- en omgevingshinder. Zo wordt zoveel mogelijk buiten het bestaande verkeer gewerkt, om de doorstroming op peil te houden.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post