Stede Broec: ‘Minimale verhoging belastingen en leges’

Reactie(s)

geld_euro's_munten (breed)STEDE BROEC – Het college van Stede Broec stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de wijzigingen in verschillende verordeningen op het gebied van belastingen, tarieven en leges.

Wethouder Financiën Nico Slagter: “We gaan voor minimale verhogingen. Uitgangspunt is dat de bedragen kostendekkend zijn. In de meeste gevallen wordt slechts 1% inflatiecorrectie toegepast. Een uitzondering zijn de entreeprijzen voor het zwembad en het badhuis. Deze tarieven worden in drie jaar tijd met 30% verhoogd. De entreeprijzen lagen een stuk lager dan die van omliggende zwembaden.”

OZB 2016: geen verhoging

De OZB–opbrengst van woningen en niet-woningen zoals bijvoorbeeld kantoren, winkels, bedrijfspanden en scholen, wordt dit jaar in tegenstelling tot andere jaren, niet met de inflatiecorrectie van 1% verhoogd.

Voorgesteld wordt het tarief voor eigenaren van woningen in 2016 vast te stellen op 0,1306 % en het tarief voor eigenaren van niet-woningen in 2016 vast te stellen op 0,1357 % en voor de gebruikers van niet-woningen op 0,1109 % van de WOZ–waarde.

De OZB wordt bepaald door het betreffende percentage van de WOZ-waarde. Op individueel niveau kan de OZB hoger of lager zijn, afhankelijk van de taxatiewaarde. De totale OZB inkomsten van de gemeente stijgen in 2016 niet.

 Afvalstoffenheffing

In de focusnota is opgenomen dat de afvalstoffenheffing 2016 kostendekkend moet zijn. De afvalstoffenheffing 2016 wordt als volgt vastgesteld:
Eenpersoonshuishoudens 2016: € 278,52
Meerpersoonshuishoudens 2016: € 373,44

Rioolheffing 2016

Aan de hand van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is besloten de rioolheffing met de inflatiecorrectie van 1% te laten stijgen. Voor woningen betekent dit een tarief van € 159,60.

Hondenbelasting 2016

Ook de tarieven hondenbelasting worden met 1% inflatiecorrectie verhoogd en komen in 2016 uit op:
1 hond  € 57,00 (deelbaar door 12 maanden)
2 honden € 167,40 (deelbaar door 12 maanden)
Elke meerdere hond € 139,20 (deelbaar door 12 maanden)
Kennels/maximale aanslag € 501,60 (deelbaar door 12 maanden)

Leges 2016

Bij de berekening van de leges en de tarieven voor het zwembad, camping, markt, lijkbezorgingsrechten en sporthallen wordt uitgegaan van een kostendekkendheid. Dit betekent dat ook deze tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1%. Daar waar de rijkstarieven bekend zijn, zijn deze verwerkt.

De wijzigingen in verschillende verordeningen op het gebied van belastingen, tarieven en leges worden tijdens de raadsvergadering van 17 december behandeld.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post