Het lukt ons!

De eerste crowdfunding website voor burgerinitiatieven is gelanceerd: www.hetluktons.nl. Via deze website kunt u samen met gemeenten en bedrijven initiatieven van andere inwoners financieel ondersteunen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.