Kerntakendiscussie afgerond; inkomsten en uitgaven in evenwicht

De gemeenteraad rondde maandagavond 20 april de kerntakendiscussie af. Er is acht maanden intensief gewerkt aan een oplossing voor het begrotingstekort van 2 miljoen euro. Met de gevonden oplossingen heeft de gemeente weer een structureel sluitende begroting. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.