gmb-2016-36200 : Opmeer

Herhaalde terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “CPO Oosterboekelweg te De Weere” ex artikel 3.8 Wro

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant