Aanleg 2,5 km dammen in Hoornse Hop gaat niet door

Reactie(s)

MARKERMEER – Minister Schulz van Haegen van het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft besloten om te stoppen met het plan en de realisatie van luwtemaatregelen in het Hoornse Hop. Dit op advies van de Stuurgroep Markermeer-IJmeer.

Wethouder Judith de Jong en lid stuurgroep Markermeer-IJmeer: “We zijn blij dat de minister het advies van de stuurgroep heeft opgevolgd en stopt met de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop. Het is ook de enige juiste conclusie, nu gebleken is dat de maatregelen de waterkwaliteit onvoldoende verbeteren. Samen met vele andere partijen hebben we ons de afgelopen jaren hard gemaakt om het Hoornse Hop en Hoorn goed toegankelijk te houden voor de vele waterrecreanten. Wij hebben ook steeds gehamerd op een duidelijk verhaal over nut en noodzaak. Nu de luwtemaatregelen niet doorgaan, hebben we daar een slag in gemaakt. Maar ook zonder deze maatregelen is er overlast van waterplanten in het Hoornse Hop. Samen met de provincie Noord-Holland zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek om te komen tot een structureel beheer van de waterplanten.”

Maar ook zonder deze maatregelen is er overlast van waterplanten in het Hoornse Hop.

Luwtemaatregelen en waterrecreatie

Het oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat bestond uit het aanleggen van dammen van zo’n 2,5 kilometer en een ondiepte van 100-150 ha in het Hoornse Hop. Hierdoor ontstaat een luwe zone met helder water, waar zich verschillende soorten waterplanten kunnen ontwikkelen. Waterplanten zijn goed voor de ecologie in het Markermeer. Maar waterplanten zorgen ook voor overlast voor de recreatievaart. De planten kunnen in de schroef terechtkomen of vast komen te zitten aan de kiel. Dit jaar was de overlast in het Hoornse Hop groot. Bij het meldpunt voor overlast van waterplanten van de gemeente Hoorn kwamen dit vaarseizoen bijna 200 meldingen binnen.

Effecten luwtemaatregelen onvoldoende

Rijkswaterstaat geeft aan dat uit recente berekeningen blijkt dat de aanleg van luwtedammen in de Hoornse Hop niet zorgt voor grootschalige verbetering van het doorzicht, maar slechts een beperkt effect heeft op de waterkwaliteit. Recent onderzoek toont ook aan dat de waterkwaliteit in het Hoornse Hop, vooral de laatste jaren, op een natuurlijke wijze al is verbeterd. Investeren in de ecologie van het Markermeer-IJmeer blijft wel nog steeds nodig. De partijen in de stuurgroep Markermeer-IJmeer gaan samen nadenken over alternatieven om de ecologische doelen te halen en over welke locatie hiervoor het meest geschikt is. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief die Rijkswaterstaat hierover heeft uitgegeven.

Stuurgroep Markermeer-IJmeer

In de Stuurgroep Markermeer-IJmeer werken verschillende overheden samen met regionale en maatschappelijke partijen aan een toekomstbestendig Markermeer-IJmeer. De Stuurgroep bestaat uit de provincies Flevoland en Noord-Holland, de Rijksoverheid, de gemeente Hoorn (namens de Noord-Hollandse gemeenten rondom Markermeer-IJmeer), de gemeente Lelystad (namens de Flevolandse gemeenten rondom Markermeer-IJmeer) en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (namens de waterschappen rondom Markermeer-IJmeer).

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post