Compromis asbestzaak: Martinuscollege betaalt gemeente 2 mln

Reactie(s)

GROOTEBROEK – De gemeente Stede Broec en het Martinuscollege hebben overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling van de asbestzaak uit 2011. Het Martinuscollege betaalt de gemeente 2 miljoen euro.

De school en de gemeente waren vanaf 2011 verwikkeld in een discussie over de vraag wie de kosten zou moeten dragen die waren ontstaan door de asbestbesmetting in 2011. Het Martinuscollege had de gemeente verzocht al deze kosten te vergoeden maar het college van B&W besloot uiteindelijk slechts een klein deel te vergoeden. De totale kosten bedragen 4,4 miljoen euro waarvan het Martinus zelf al € 618.000 had betaald.

Juridsche procedures

Hierop volgde een lange juridische procedure. Een tussentijds mediation traject had geen succes. Vervolgens kwamen de partijen terecht bij de hoogste rechter, de Raad van State. Na de uitspraak van de Raad van State op 23 september vorig jaar hebben de school en de gemeente gesprekken gevoerd. Het doel was alsnog samen tot een afspraak te komen over de verdeling van de kosten van de asbestbesmetting in het Martinuscollege in 2011.

Compromis

Voor beide partijen stond voorop dat zij gezamenlijk tot een compromis wilden komen. Wethouder Slagter licht toe: “Ik heb met Kees van Bergeijk, directeur van het Martinuscollege, positieve gesprekken gevoerd. Allebei wilden we tot een overeenstemming komen.” Beide partijen hebben nu in goed overleg besloten dat het Martinuscollege 2 miljoen euro terugbetaalt aan de gemeente.

Wethouder Slagter is blij dat deze zaak nu is afgerond. “Gelukkig zijn we er samen uitgekomen. Toen in 2011 in de school de asbestbesmetting werd geconstateerd, hebben de school en de gemeente alles in het werk gesteld om het asbest te saneren en te zorgen dat de leerlingen naar school konden, onder andere door het regelen van noodhuisvesting. Dat de financiële afwikkeling zo lang heeft geduurd, is erg vervelend maar ik ben zeer tevreden dat we er samen zijn uitgekomen. We kunnen de zaak nu met een goed gevoel afsluiten.”

Directeur van het Martinuscollege Kees van Bergeijk is ook blij dat er overeenstemming is bereikt. “We hebben vanaf het moment dat er in 2011 asbest werd aangetroffen in onze school snel en goed samengewerkt met de gemeente. In korte tijd was de onderwijshuisvesting weer op orde. Er bleef alleen een zakelijk conflict tussen ons en de gemeente. Na het volgen van een juridische procedure heeft uiteindelijk de Raad van State richtlijnen opgesteld en die hebben we gevolgd. Zo zijn we samen tot 2 miljoen euro gekomen bestaande uit het bedrag dat we aan de gemeente terugbetalen inclusief een redelijke rentevergoeding.”

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post