Hoorn start kaders voor aanpak Siriusstraat en Steenbokstraat

Reactie(s)
siriusstraat_Hoorn

Links de huidige situatie en rechts de nieuwe geschetste situatie.

HOORN – De gemeente Hoorn en Intermaris gaan aan de slag met de Hoornse wijk de Grote Waal. De volgende fase van het wijkverbeterplan is de aanpak van de Siriusstraat en de Steenbokstraat.

In een presentatie naar de commissieraadsleden wordt de Grote Waal aangeduid als ‘één van de slechtste wijken van Hoorn’. Onderdeel van de aanpak is de type bewoning aan te gaan passen. De grote kille flatwoningen moeten plaats gaan maken voor moderne portiekwoningen. (zie foto hierboven).  Woningcorporatie Intermaris wil daarom de gebouwen met sociale huur appartementen aan de Siriusstraat en de Steenbokstraat slopen en vervangen door nieuwbouw. Het Hoornse college steunt dit besluit van Intermaris. De huidige bewoners ook.

Investeringskrediet

De totale kosten voor de gemeente Hoorn voor de openbare ruimte, nieuwe wegen, meer parkeerplaatsen en groen gaat in dit plan van het raadsvoorstel maximaal 2.9 miljoen euro kosten, waarvan 1,4 miljoen door Intermaris wordt bijgedragen. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met maximale 1,5 miljoen als investeringskrediet met een jaarlijkse last over 30 jaar van 105.000 euro.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

In de raadscommissie dinsdag 23 februari en later ook in de Raad worden de stedenbouwkundige uitgangspunten besproken.

  1. Parkeren appartementen Siriusstraat verplaatsen naar de spoorzone
  2. Streven naar een toename van het aantal appartementen in de sociale huur sector
  3. Stedenbouwkundige varianten Siriusstraat:verder uitwerken
  4. De definitieve keuze mede laten bepalen door mening bewoners
  5. Verscheidenheid in grootte en huurprijs, eventueel ook markt
  6. Bebouwing met verspringende gevellijnen, hoogte accenten en wisselende architectuur
  7. Steenbokstraat : “ranke toren” langs De Weel.
Situatie 2: Nieuwe bebouwing langsspoorlijn. Het grijze vlak aan de weel zou een 'ranke' woontoren van maximaal 8 lagen kunnen worden.

Situatie 2: Nieuwe bebouwing langs de spoorlijn. Het grijze vlak aan de weel zou een ‘ranke’ woontoren van maximaal 8 lagen kunnen worden.

Na de realisatie van de nieuwe bewoning dienen de woningen beter verdeeld te worden naar sociale klasse. Dit wordt algemeen gezien als een van de problemen van de huidige wijk en zeker ook deze straten.

De presentatie wordt afgesloten met ‘over 5-7 jaar: mooie wijk waar we trots op zijn!’. Tot die tijd is na de raadscommissie de raad nog aan zet. De raadscommissie start om 20.00 uur en live met beeld en geluid te volgen via onswestfriesland.nl/raadhoorn. 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post