Koggenland wil aantal sociale huurwoningen uitbreiden

Reactie(s)
Bouw

Er is veel vraag naar sociale huurwoningen, zeker met de verspreiding van vergunninghouders uit AZC’s over Nederland

DE GOORN – Om de sociale woningvoorraad uit te breiden wil Koggenland de komende jaren een aantal nieuwe woningen bouwen. Mede aanleiding hiervoor is de verwachte komst van een groter aantal vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, dat de komende jaren door de gemeente moet worden gehuisvest.

Vergunninghouders hebben een verblijfsvergunning en daarmee recht op woonruimte. De gemeente vindt dat de komst van meer vergunninghouders geen invloed mag hebben op de positie van andere woningzoekenden. Om die reden wordt de huidige woningvoorraad vergroot.

Met instemming van de gemeenteraad zijn de mogelijkheden onderzocht om het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente uit te breiden. “De gemeente wil en kan een bijdrage leveren aan de oplossing voor de huisvestingproblematiek van vergunninghouders in Koggenland,” zegt wethouder Bijman. “Maar we willen voorkomen dat degenen die als woningzoekenden staan ingeschreven, hierdoor langer op een woning moeten wachten. Extra woningen worden daarom niet specifiek voor deze speciale groep woningzoekenden gereserveerd, maar zijn voor alle woningzoekenden beschikbaar.”

Lijsbet Tijs en Bavoschool

Het college stelt de raad nu voor om in het plan Lijsbet Tijs in Berkhout zes woningen aan te kopen voor beheer en exploitatie door het Gemeentelijk woningbedrijf. Daarnaast stelt het college voor om het Gemeentelijk woningbedrijf in Ursem, op de plek waar vroeger de Bavoschool stond, een kleinschalig, levensloopbestendig woonplan te laten ontwikkelen.

Ten slotte wil het college samen met woningcorporatie De Woonschakel bekijken welke mogelijkheden er zijn om sociale huurwoningen op de locatie Hofland in Obdam te realiseren. Eerder al besloot de gemeente om de verkoop van huurwoningen van het Gemeentelijk woningbedrijf tijdelijk stop te zetten.

Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen

De rijksoverheid bepaalt hoeveel en welke vergunninghouders een gemeente moet opnemen. Om aan deze zogeheten taakstelling te kunnen voldoen, wijst de gemeente maximaal 25% van alle beschikbare sociale huurruimte toe aan deze groep woningzoekenden. Met de komst van nieuwe huurwoningen heeft dit toewijzingsbeleid geen invloed op de positie van andere woningzoekenden in Koggenland.

Participatie en inburgering

Met de toewijzing van woonruimte in onze gemeente wordt een vergunninghouder inwoner van Koggenland. Wethouder Bijman: “Van elke inwoner verwachten we dat hij of zij meedoet in de samenleving. De gemeente ondersteunt vergunninghouders hierbij, in samenwerking met diverse professionele organisaties.”

Volgens de Wet inburgering moeten mensen die in Nederland komen wonen, Nederlands leren spreken en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Met het afleggen van een participatieverklaring starten zij een inburgeringstraject en krijgen zij maatschappelijke begeleiding door de gemeente. Het college heeft hiervoor plannen uitgewerkt die na instemming door de gemeenteraad, uitgevoerd gaan worden.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post