Medemblik vreest lek vertrouwelijke informatie burgers en bedrijven

Reactie(s)

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik meldt dat op 30 november zij zijn geïnformeerd door een leverancier die voor de gemeente activiteiten uitvoert een laptop is gestolen. De medewerkers wiens laptop gestolen was, was bezig met waarderingswerkzaamheden van woningen in het kader van de wet WOZ (waardering onroerende zaken). Op deze laptop staan mogelijk gegevens van belastingplichtige inwoners en bedrijven van verschillende gemeenten, waaronder Medemblik.

“Wij vinden het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werken in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling. De betrokken leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding gedaan bij de informatie-beveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Aanvullend onderzoek heeft helaas geen uitsluitsel gegeven welke informatie van welke gemeente op de laptop stond. Er was van de gestolen laptop geen backup beschikbaar,” aldus de reactie van de gemeente op het nieuws.

Datalek

“Wij kunnen niet uitsluiten dat gegevens op de laptop door onbevoegden kunnen worden benaderd of dat de gegevens zijn vernietigd”, vervolgt de reactie. “Wij hebben daarom aangifte gedaan bij de Autoriteit Persoons-gegevens van een datalek zoals bedoeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens. Via berichtgeving op onze website informeren wij tevens onze inwoners en bedrijven.”

Gegevens op laptop

Omdat de leverancier werkzaamheden voor de gemeente Medemblik uitvoert in het kader van de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ (waardering onroerende zaken) is het mogelijk dat de laptop diverse gegevens bevatte. Volgens de gemeente zou het kunnen gaan om mogelijke naar u herleidbare gegevens als:

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Niet zeker

De gemeente benadrukt dat het niet zeker is dat de gegevens die de gemeente Medemblik heeft uitgewisseld (nog) op de laptop stonden. “Verder zijn geen  financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het is dus uitgesloten dat de laatstgenoemde gegevens op de laptop stonden.”

#update

De gemeente Medemblik heeft een lijst met veelgestelde vragen over dit voorval bijgewerkt.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post