Noord-Holland heeft opnieuw het beste busvervoer

Reactie(s)

REGIO – De reizigerswaardering wordt jaarlijks gemeten met een grootschalig landelijk klanttevredenheidsonderzoek door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. De reizigers in de provincie Noord-Holland beoordeelden het openbaar vervoer in 2015 met een 7,7. Dat is de hoogste score van Nederland.

Uit het OV jaarverslag 2015 (pdf, 534kb), over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland, blijkt ook dat in het afgelopen jaar het aanbod van het openbaar vervoer nog beter aansluit op de vraag van reizigers. Het aantal reizigers is hierdoor toegenomen. Hiermee wordt een van de belangrijkste doelstellingen uit de provinciale ‘Visie Openbaar Vervoer 2020’ gerealiseerd.

Punctualiteit

De punctualiteit van het busvervoer, dat in opdracht van de provincie Noord-Holland rijdt, is wederom goed. In alle drie de concessiegebieden (Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Noord-Holland Noord) rijdt meer dan 85% van de bussen op tijd, iets meer dan de gestelde norm. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok.

Knelpunten

Vertragingen en het missen van een aansluiting zijn voor busreizigers de grootste ergernissen. In sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door knelpunten in de route. De provincie Noord-Holland heeft daarom met wegbeheerders concrete afspraken gemaakt over het oplossen van deze knelpunten, zodat de bussen volgens dienstregeling kunnen rijden.

Veiligheid

Reizigers in Noord-Holland voelen zich veilig in het openbaar vervoer, ondanks een stijging van het aantal geregistreerde incidenten in 2015. In de 3 concessiegebieden is er in 2015 in totaal 364 keer een incident geregistreerd, 14% meer dan in 2014. In 59 keer betrof het een melding over een kapotte ruit van een bushokje of vernieling aan een haltepaal. In 157 van de gevallen was er sprake van overtreding van de huisregels in en rondom de bus, zoals voeten op de bank of het bekladden van de bus.

Buurtbussen

In regio’s waar er niet voldoende reizigers voor regulier busvervoer zijn, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het openbaar vervoernetwerk. In 2015 reden buurtbussen in 11 regio’s, waarvan 2 nieuw. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers uit de betreffende regio’s en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen dienen te voldoen aan de minimumnorm van 400 reizigers per maand (per bus). In 2015 voldeden alle buurtbussen aan deze norm.

Bron: tekst via noord-holland.nl

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post