Reactie gemeente Hoorn over fietsen bij ‘Levensgevaarlijk’ Zevenhuis

Reactie(s)

ZWAAG – Gisteren berichten wij op deze website over de nieuwe fietsverbinding tussen Zwaag en Zwaagdijk via De Strip en bedrijventerrein Zevenhuis. Sinds 21 december staat er bij de oversteek stoplichten voor een veilige oversteek. Maar wij verbaasden ons vooral om de borden “LEVENSGEVAARLIJK VOOR FIETSERS!”. Wij vroegen de gemeente Hoorn om een reactie.

“Eind 2015 is de fietsverbinding bij de Rijweg afgesloten. Als gevolg daarvan moesten fietsers ruim een jaar een flink stuk omrijden. Door het stilleggen van het werk aan de N23 zou dit langer gaan duren. De gemeente Hoorn wil niet dat de inwoners van Hoorn en de regio de dupe blijven van het conflict tussen de provincie en Heijmans. De gemeente heeft daarom samen met de andere wegbeheerders omwille van de fietsers uit Hoorn en de omliggende gemeenten gezocht naar een tijdelijke oplossing. Die is gevonden in een tijdelijke fietsverbinding over het bedrijventerrein Zevenhuis en werd deze week gerealiseerd door Heijmans.

De regionale wegbeheerders hebben de gekozen oplossing en de wijze van uitvoering als veilig aangemerkt. Met dit soort oplossingen, waarbij verschillende verkeersstromen gebruik maken van dezelfde rijbaan zijn eerder goede ervaringen opgedaan.

Een en ander is afgestemd in het overleg over de N302 met de provincie, Heijmans, de gemeentes/wegbeheerders en de nood- en hulpdiensten. Daar kwam naar voren dat dit, ook gezien de beperkte hoeveelheid verkeer, een goed alternatief is. Door fietsstroken aan te brengen krijgen de fietsers een eigen plek op de rijbaan. Dit is ook voor de overige weggebruikers duidelijk.

Het is onduidelijk met welk oogmerk het bord ‘levensgevaarlijk’ is geplaatst, De exploitatiemaatschappij Zevenhuis is eigenaar van deze openbare weg. De gemeente Hoorn heeft gezorgd voor de benodigde verkeersbesluiten en de bijbehorende bebording. Er is door Heijmans goed gekeken of er extra lichtmasten nodig zijn. Op de kruising tussen de N23 en Zevenhuis worden extra lichtmasten geplaatst.

De gemeente waardeert de bezorgdheid van Zevenhuis, maar heeft al meerdere malen aangegeven dat deze tijdelijke oplossing niet leidt tot verkeerskundig onveilige situaties.”

Foto’s van de situatie

Lees hier het artikel van gisteren: Stoplichten bij fietsoversteek De Strip, maar verder ‘levensgevaarlijk’

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post