Stede Broec: Opvolging wethouder zorgvuldig proces

Reactie(s)

STEDE BROEC – Zoals het zich nu laat aanzien zal de gemeenteraad van Stede Broec in december besluiten wie de opvolger wordt van wethouder Henk Flierman. De gemeente volgt een zorgvuldig voorbereidingstraject voor de wethoudersbenoeming. Door het vertrek van wethouder Flierman is er door zijn partij, GBS (Gemeentebelangen Stede Broec), een voordracht gedaan voor zijn opvolging.

Goede start

De gemeente geeft aan dat zij voor de wethoudersbenoeming een zorgvuldige voorbereiding doet wat kost tijd. “De kandidaat-wethouder verdient een goede start en moet op de hoogte zijn van de risico’s die hij/zij mogelijk loopt bij het vervullen van een bepaalde portefeuille. In opdracht van burgemeester Goldschmeding wordt er daarom een risicotoets uitgevoerd door bureau Berenschot. Deze toets zal de komende weken plaatsvinden.”

Aftreden wethouder Flierman

Op 9 november heeft Henk Flierman zijn functie als wethouder van Stede Broec neergelegd. De aanleiding is het rapport van de Stichting Muziekschool Stede Broec (SMS) en het feitenonderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Uit het onderzoek van BING blijkt dat het oude bestuur van de Stichting Muziekschool Stede Broec (SMS) van 2005 tot 2015 uitgaven heeft gedaan die niet ten gunste kwamen van de muziekschool. Deze beschuldiging raakt wethouder Flierman in zijn rol als voormalig bestuurslid van SMS.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post