Waaraan moet de nieuwe burgemeester voldoen?

Reactie(s)

Het traject voor de invulling van de vacature voor het burgemeesterschap van Stede Broec is begin oktober gestart. Een van de volgende stappen is de inbreng van de inwoners; Waaraan moet de nieuwe burgemeester voldoen?

Op 22 september heeft de Commissaris van de Koning van Noord-Holland overleg gehad met de fractievoorzitters van de raad van Stede Broec over de opvolging van burgemeester Goldschmeding. Zij heeft in maart aangeven na het aflopen van haar ambtstermijn op 15 december niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Waarnemend burgemeester

Tijdens het overleg met de fractievoorzitters is afgesproken dat er eind november/begin december een waarnemend burgemeester wordt benoemd. Ook wordt de burgemeestersvacature opengesteld en start de procedure voor het opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester.

Inspraak

Voor het profielschets heeft de gemeente een vragenlijst online gezet. In deze enquête kunnen inwoners aangeven welke kwaliteiten zij het meest in een nieuwe burgemeester waarderen. Daarnaast worden een aantal dilemma’s voorgelegd waarmee de toekomstige burgemeester te maken kan krijgen. Hoe zou de nieuwe burgemeester moeten handelen?

 

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post