600.000 euro werkbudget voor verkeersstudies in Hoorn

Reactie(s)

 

HOORN – De gemeente trekt 600.000 euro uit als werkbudget voor het project Poort van Hoorn. Dat besloot een ruime meerderheid van de Hoornse raad op dinsdag 27 september. Het werkbudget is bedoeld om diverse onderdelen tot hetzelfde punt uit te werken, zodat de raad eind 2016 of begin 2017 keuzes kan maken over welke onderdelen prioriteit moeten krijgen.

Eind juni informeerde het college de gemeenteraad over de relaties tussen de Poort van Hoorn, de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn, het onderzoek naar de doorstroming op de Provincialeweg en de Binnenstadsvisie. Dit leverde nieuwe inzichten op, onder meer dat de turborotonde op korte termijn moet worden aangepakt en dat ook de bouw van een parkeergarage op het P+R terrein toeneemt in urgentie.

Verdere uitwerking

Om een goed besluit te kunnen nemen over welke onderdelen van de Poort van Hoorn prioriteit moeten krijgen, moeten sommige onderdelen nog verder uitgewerkt worden. De raad stelt daarom een werkbudget van 600.000 euro beschikbaar. Met dit geld worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  • Nader onderzoek naar mogelijke maatregelen vanuit de Binnenstadsvisie
  • Uitwerking van de ontwikkelmogelijkheden van het Pelmolenpad
  • Verkeerskundige studie met kostenraming voor de vervanging van de turborotonde
  • Onderzoek voor de uitwerking van de toekomstvisie stationsgebied noord, plus de aanleg van een parkeergarage
  • De lobby- en communicatiestrategie voor het binnenhalen van cofinanciering

De bedoeling is dat al deze onderdelen verder worden uitgewerkt. Begin volgend jaar praat de raad dan verder over de stand van zaken en de prioritering van de projecten.

Amendementen

Niet alle partijen zijn voorstander om een budget van 600.000 euro voor dit onderzoek beschikbaar te stellen. Tijdens de raadsbehandeling werden aanvankelijk twee amendementen ingediend. Het eerste amendement was van VVD, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal en Jong en Oud voor Hoorn. Zij pleitten voor een werkbudget van 270.000 euro, om alleen die onderdelen uit te werken die volgens hen prioriteit moeten krijgen (turborotonde en visie stationsgebied noord en parkeergarage). Dit amendement kreeg geen steun van de overige partijen.

Een tweede amendement kwam van VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en Jong en Oud voor Hoorn. Zij stelden voor om 520.000 euro vrij te maken en de 80.000 euro voor verdere uitwerking van de fiets- en wandelroute niet in het werkbudget op te nemen. Wethouder Bashara lichtte toe dat dit bedrag alleen gebruikt zou worden als dit strikt noodzakelijk zou zijn voor de integrale besluitvorming. Dit amendement werd alleen gesteund door VOCHoorn, Hoorns Belang, Hoornse Seniorenpartij en Jong en Oud voor Hoorn. De overige fracties stemde tegen, daarmee werd het amendement verworpen

Voorstel aangenomen

Uiteindelijk werd het voorstel met een ruime meerderheid van 27 tegen 7 stemmen aangenomen. PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks, VOCHoorn, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij, Hoorns Belang en Jong en Oud voor Hoorn stemden voor. VVD, Fractie Tonnaer, Hoorn Lokaal stemden tegen.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post