Provincie: ‘Heijmans schort alle werkzaamheden N23 Westfrisiaweg op’

Reactie(s)

REGIO – Donderdag heeft de provincie Noord-Holland een brief ontvangen van Heijmans waarin het bouwbedrijf aangeeft al het werk aan de N23 Westfrisiaweg op te schorten. De redenen voor het stilleggen zijn in de ogen van de provincie ongegrond. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland beraden zich op verdere stappen. De provincie blijft alles in het werk stellen om Heijmans alsnog de werkzaamheden te laten hervatten en beraadt zich op verdere stappen.

Verkeersveiligheid en overlast

Gedeputeerde Elisabeth Post: “Ik baal van de extra overlast voor de omwonenden en de weggebruikers. Wij hebben Heijmans laten weten dat het bedrijf ten onrechte speelt met de belangen van de bewoners en ondernemers in West-Friesland.” De provincie houdt het bedrijf dan ook onverkort aan haar contractuele verplichting om hinder voor de weggebruikers en omwonenden te beperken. De provincie zal Heijmans daarop aanspreken.

Vrolijke gezichten tijdens echte schop in de grond (27-11-2014)

Vrolijke gezichten tijdens echte schop in de grond (27-11-2014). In het midden gedeputeerde Elisabeth Post.  Foto Alex Gitzels/Westfriesland Media

Situatie op de weg

Het werk aan de Westfrisiaweg is op 10 november stilgelegd door Heijmans. De provincie heeft samen met de gemeenten voor het gehele tracé de impact van de stilleggingen op verkeersveiligheid en overlast in kaart gebracht. Mocht het nodig zijn, dan worden aanvullende maatregelen genomen.

Update: Heijmans: ‘Worden sinds 22 augustus 2016 niet meer betaald’

Lees ook: N23 Westfrisiaweg groot zorgenkindje voor Heijmans
Lees ook eerste tekenen van vertraging (18-05-2016): Aannemer N23: ‘Deel werkzaamheden tweede helft 2018 klaar

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post