Opknapbeurt Grote Waal Noord: Nieuwbouw en meer groen

Reactie(s)
Rechts tot aan de spoorlijn de nieuwe plannen van Intermaris en gemeente Hoorn. Foto Alex Gitzels

Rechts tot aan de spoorlijn locatie voor de nieuwe plannen van Intermaris en gemeente Hoorn. Foto Alex Gitzels

HOORN – Het noordelijk deel van de Grote Waal krijgt de komende jaren een flinke opknapbeurt. De gemeenteraad heeft op 8 maart de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Gemeente, Intermaris en bewoners zijn met elkaar in gesprek over de uitwerking van de plannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Met het noordelijk deel van de Grote Waal wordt in dit geval de Siriusstraat en de Steenbokstraat en omgeving bedoeld. Woningcorporatie Intermaris wil de sociale huurappartementen in beide straten vervangen door nieuwbouw. De gemeente is blij met dit voornemen van Intermaris en ziet het als een mooie kans om gelijktijdig de openbare ruimte in die buurt te verbeteren. Dat gebeurt in overleg met Intermaris en de bewoners. Er wordt onder meer gekeken naar het aantal parkeerplaatsen, de hoeveelheid groen en de (verkeers)veiligheid.

Nieuwbouw

Intermaris heeft onderzoek gedaan naar de staat van de appartementen in de Siriusstraat en de Steenbokstraat. Daaruit bleek dat de appartementen, die ongeveer een halve eeuw oud zijn, het best vervangen kunnen worden door nieuwbouw. Ook blijft de vraag naar huurappartementen in de sociale sector in de toekomst toenemen. De nieuwbouw zal daarom plek bieden aan meer appartementen dan nu. Nu zijn dat er 270 en met realisatie van het plan komen er daar ongeveer 100 bij. In totaal trekt Intermaris zo’n 55 miljoen euro uit voor de nieuwbouw.

Openbare ruimte

De meest in het oog springende verandering in de openbare ruimte is de verplaatsing van de parkeerplaatsen. Het parkeren bij de Siriusstraat zal worden verplaatst naar de kant van het spoor. De groenzone die daar nu ligt, wordt verplaatst naar de plek van de huidige parkeerplaatsen. Bij de Steenbokstraat willen gemeente en Intermaris het bestaande, langgerekte gebouw, vervangen door ‘een ranke toren’ langs De Weel. Hierdoor ontstaat een grotere openbare ruimte met een groter parkeerterrein en extra groen.

Intermaris is bereid 1,4 miljoen euro te investeren in de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gemeente, Intermaris en bewoners zijn met elkaar in gesprek over de uitwerking van de plannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post