Rijmcolumn Sjaak Grosthuizen: Sinterklaas in Hoorn

Reactie(s)

26 november 2016 – Sintcolumn Sjaak Grosthuizen: Sinterklaas in Hoorn

Toen Sint in Hoorn de boot verliet

en de persoon met ketting zocht,

wenkte hij zijn beste Piet

Omdat hij hem iets vragen mocht.

Kent Hoorn een wisselburgervader?

Na twee verschillende op één rij

komt heel het Hoornse volk tegader

met weer een nieuw figuur erbij?

Dit is de nieuwe, werd gefluisterd.

Na Onno en daarop Yvonne

is het nu Jan die dit opluistert

met sinterklaasje bonne bonne bonne.

Is Jan nieuwe burgemeester?

vroeg de Sint op zachte toon.

Meester? Nee, hij’s burgemeester.

Hij staat daar bij de microfoon.

Maar hoe heet Jan dan toch van achter?

Wat is dan wel zijn achternaam?

Piet zei toen een stukje zachter:

Nieuwenburg, een man van faam.

Ach, ja, sprak Sint, dat moest ik weten

Hij stond als wethouder te boek

In Haarlem en Hoorn, was ik vergeten

Ik raak wel vaker dingen zoek.

 

Sinterklaas blijft steeds betrokken

bij al hetHoorns wel en wee.

Maar weinig kan de Sint nog schokken,

hij is over ’t algemeen tevree.

 

De politiek heeft zijn interesse.

Hoorn doet het niet zo slecht.

Het college is blij met haar successen

al zijn ze niet zo groot in ’t echt.

Al die plannen die zij smeden

rond het project ‘De Poort van Hoorn’

zijn anders dan recent verleden

en tempo kan geen mens bekoren.

Hoeveel jaar zal het nog duren

eer Sint met trots getoond kan worden

een stadstoegang van groot allure

en volgens meerderheid dik in orde?

 

En dan die zorg die zorgen baart.

Het Rijk wil af van kostenstijgers

en schoof toen kalm en bedaard

de bekostiging van zorgkrijgers

op ’t bordje der gemeenten,

die bovendien te horen kregen

dat ’t betalen van die goegemeente

ondanks dat de kosten stegen

ook gerust met minder kan.

Gemeente Hoorn: maak er wat van!

 

Met rode mantel vindt de Sint

zichzelf een beetje mantelzorger

en dan natuurlijk voor het kind

en niet als louter cadeaubezorger.

Hij liet zich dus goed informeren

wat Hoorns college hiermee doet.

Wat moeten stakkers straks ontberen

nu alles met veel minder moet?

Wie kon voorts Sints verbazing schetsen

toen Hoorns zorgwethouder Nel

hem toevertrouwde zonder kletsen:

het lukte haar en Theo wel!

Hoorn houdt zelfs over op de centen

zonder iemand teveel te korten.

Dus landelijk boze argumenten

zijn voor Hoorn op te schorten!

 

De haven dan? vraagt Sint zich af,

daar komen grote witte schepen.

Lawaai en stank, oh wat een straf!

of is bevolking daar benepen

overgevoelig voor overlast?

En trekken ze om hun zin te krijgen

van alles en nog wat uit de kast

om mooie Hoornse havensteiger

te vrijwaren van teveel toerist?

Kwamen die mensen wel voor Hoorn

of lieten zij zich eer je het wist

voor Volendam of zo bekoren

en worden wij dan weer intussen

met niet verkochte spijs en drank

gekweld door files toeristenbussen

met ook nog stank zonder dank?

Kom eens met concrete plannen

om hier afdoend iets aan te doen!

Heel Hoorn wacht een tijd gespannen.

Dispereert niet, sprak eens Coen.

Wacht niet zo lang, kom op Samir,

wethouder van bewegend blik.

Red Hoorns havenkwartier

en toon jij je, Ben, geen bangerik.

Pak de reders toch eens aan

en bouw eens een aparte haven

met plek waar bussen kunnen staan

voor hen die niet om Hoorn gaven.

 

Sinterklaas, zegt Piet, ach hoor es,

er speelt zo veel op het stadhuis.

Elke dag weer nieuwe sores

en toch voelt iedereen zich thuis.

Hoe zit het met de woningnood?

Valt mee, zegt Piet, heb ik vernomen.

Die is er wel, maar niet zo groot,

allemaal best te overkomen.

Ik geloof dat niet geheel.

Sint wil dolgraag haarfijn weten:

waarover gaat dat gekrakeel,

wat wordt college dan verweten?

Ze pappen aan met Intermaris.

Ze doen dat bijna exclusief.

En weten wij of alles waar is?

Zijn woningverhuurders wel zo lief?

Wie willen we waar wonen laten?

Kan dat zomaar op elke plek?

Wat dicht het best begrotingsgaten

of zijn we niet op ieder gek?

Geen plek voor sociale huurders

in een poenig stukje wijk?

Hoe denken onze stadsbestuurders

over woonplekken voor arm en rijk?

 

Deze en veel andere zaken

zijn dagelijkse kost voor politiek

Daar valt gezamenlijk wat van te maken

samen ook met het publiek.

Sint vreest ook het nieuwe schreeuwen:

elite weg, kies voor het volk!

Dit gebeurt in alle eeuwen,

we leven onder een donkere wolk.

Houd de wereld mooi voor kinderen,

dat is wat de Sint steeds hoopt.

Probeer in Godsnaam te verhinderen

dat samenleving wordt gesloopt.

Gun onze jeugd een land van vrede,

dat wil de Sint , dat hoort ook zo.

Een lieve wereld en geen wrede.

Dat is het mooiste Sint cadeau!

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post