Voorzitter De Blokker geeft inzicht in proces blauwdruk Hoornse Zes

Reactie(s)

HOORN – Hoe kijk je als voetbalvereniging naar de toekomst? In het verleden was groei een automatisme. Jongens gingen voetballen en vrijwilligers stonden soms zelfs op de reservelijst. Maar tijden veranderen, minder leden, vrijwilligers zijn schaarser en ook de gemeenten laten de verenigingen vrij het eigen complex te beheren, inclusief de bij behorende kosten.

De Hoornse Zes, de verzamelnaam voor Hollandia, HSV Sport, Always Forward, Zwaluwen, Blokker en Westfriezen, kijken op bestuursniveau naar de toekomst en hebben daarvoor een blauwdruk gemaakt. Daarin wat zij vinden hoe de toekomst van de verenigingen moet gaan worden.

Een proces wat veel voeten in de aarde heeft. En ook veel reacties en emoties losmaakt. Gaan er verenigingen fuseren of worden opgeheven? Raimon Gort, voorzitter van vv De Blokker geeft op facebookforum ‘Westfries/Hoorns Open Discussie forum’ een kijkje in de keuken van dit proces. Over de noodzaak, rol van de gemeente en de volgende stappen naar de mogelijke uitvoering.

Eerder is op dit forum uitgebreid gereageerd op de Blauwdruk vanuit de Hoornse Zes. Na enig nadenken heb ik besloten onderstaande niet als reactie op die post te plaatsen, maar als losse plaatsing. Met grote belangstelling en betrokkenheid volg ik alle reacties. Dat dit een enorm lastig dossier is, met bijbehorende gevoelens en (soms heftige) emoties, is volkomen begrijpelijk en meer dan te billijken.

Sta mij toe deze discussie te voorzien van een paar feitelijkheden. Daarbij wel opgemerkt dat ik de feitelijkheden vanuit mijn perspectief zie, het perspectief als voorzitter van v.v. de Blokkers. Een functie die ik ondertussen dik 6 jaar vervul. In die zes jaar heb ik veel met alle andere besturen mogen spreken (in het kader van de Hoornse Zes), en met zowel de politiek als ambtelijk verantwoordelijken binnen de gemeente Hoorn. Mijn rol in deze specifieke materie? Dick Bennis (duiding volgt later) en ik hebben alle gedachten, discussies en ideeën vanuit het overleg (idem, duiding volgt) verwoord in de Blauwdruk (via een PowerPoint), en wij beide hebben deze Blauwdruk verleden week gepresenteerd.

Wellicht zou iemand kunnen denken dat Always Forward, de Westfriezen en v.v. de Blokkers geen problemen hebben, en dat dit alleen geldt voor Hollandia, Zwaluwen en HSV Sport. Laat ik dit duidelijk naar het rijk der fabelen verwijzen, elke vereniging (dus niet alleen voetbal) lijdt onder de tand des tijds, onder de veranderende samenleving. Daar komt voor de voetbalsport nog wel een ‘dingetje’ bij: de autonome groei die elke voetbalvereniging in Nederland heeft meegemaakt, is niet langer meer een automatisme. De manier waarop de Nederlander sport is aan het veranderen, niet langer is het uitoefenen van je sport in een georganiseerd/club verband een logische, veel vaker wordt er op individuele basis gesport. Ook de (leden) samenstelling van elke voetbal vereniging verandert, een verandering die meteen haar invloed heeft op bijvoorbeeld het bestand van vrijwilligers. En voor elke vereniging zijn vrijwilligers van levensbelang.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hoorn, mede gevoed door ervaringen in den lande bij andere gemeentes & verenigingen, bij herhaling op informele basis ‘het complex-issue’ bij de zes besturen neergelegd. Dit kwam mede omdat de gemeente Hoorn te maken heeft met een landelijke overheid die bezuinigd, waardoor er bij de gemeente Hoorn simpelweg minder euro’s binnen komen. Nogal relevant: het onderhouden van de diverse (sport) complexen is immers een kapitaal intensieve hobby.

Met bovenstaande in het achterhoofd (voetbal niet langer een groeisport, niet meer automatisch ‘een man gedomineerde sport’, minder middelen, de individualisering van de samenleving, complex issues voor alle zes de verenigingen) zijn afgevaardigden van elk bestuur van de Hoornse voetbal verenigingen bijeengekomen. Onder de bezielende leiding van het Hoorns Sportcollectief en met name haar voorzitter Dick Bennis hebben de besturen zich gebogen over de vraag: hoe maken wij ons vereniging toekomstbestendig? En hoe groot de verleiding ook is, laten we niet terug kijken (naar dat wat was), maar proberen vooruit te kijken (naar dat wat kan zijn). En laat ik nogmaals duidelijk zijn: dit initiatief kwam van de zes clubs zelf, en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente werd in deze fase niet verwacht noch gewaardeerd.

Op dit moment zijn er een aantal complexen die verre van optimaal zijn. En dat zijn, met elk hun eigen dynamiek, de complexen van HSV, Zwaluwen en Hollandia. Daarom dat de zes besturen een punt op de horizon hebben gekozen, hoe kunnen we met de bestaande middelen méér doen? Hoe kunnen we omgaan met de veranderende tijdsgeest? Hoe zorgen we ervoor dat Hoorn op competitieve kaart blijft staan? Als er dan toch issues zijn met het complex van Zwaluwen én Hollandia, als beide verenigingen het competitieve belangrijk vinden, kunnen we dan van 1 plus 1 drie maken? En als we ‘dan toch bezig zijn’, hoe kunnen we al die complexen multifunctioneel maken? Omdat de bestaande complexen op piekbelasting zijn ingericht? Zonder daarbij naïef te zijn?

Zonder voorbij te gaan aan alle emoties, maar het feit is duidelijk: we moeten met zijn allen wat. En ik hecht er geloof aan dat je als vereniging zelf de controle moeten willen hebben, dat je niet afhankelijk van anderen (voorbeelden? De gemeente, banken, sponsoren) wil geraken. Als bestuur ben je rentmeester, probeer je de vereniging zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generatie.

Daartoe dient de Blauwdruk, een nadrukkelijk discussiestuk, om op die manier centraal te staan in die discussie. Omdat er best een aantal pittige suggesties in staan (niet in het minst: het multifunctioneel maken van alle complexen!), gaat de gemeente dit doorrekenen.

En dat doorrekenen wordt gedaan door een externe club, die geen binding heeft met of de gemeente Hoorn, bewoners van Hoorn of met één van de zes verenigingen. En die zich daarom niet laat leiden door sentiment. Maar, het moet wel een club zijn met de nodige ervaring, opgedaan elders in Nederland. Het proces om die club te gaan kiezen (dit moet aanbesteed worden) is nu gaande. Want hoezeer dit alles ons ook (soms persoonlijk) raakt: de vraagstelling die voor ligt in Hoorn, die is niet uniek in Nederland. Laten we daarom profiteren van kennis die elders al is opgedaan. Laten we profiteren van fouten die elders al gemaakt zijn.

Het was het advies van de Hoornse Zes dat haar Blauwdruk onafhankelijk gewogen en beoordeeld moest worden. In het belang van primair de zes voetbalclubs (en secundair de andere mogelijk betrokken verenigingen), maar ook in het belang van u en ik: de belastingbetaler. Immers, al die complexen worden met belastinggeld onderhouden, het valt te prijzen om daar niet lichtzinnig mee om te gaan.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post