Vier Koninklijke onderscheiden voor inwoners Koggenland

Reactie(s)

DE GOORN – Tijdens de Lintjesregen 2016 op dinsdag 26 april ontvangen drie inwoners uit de gemeente Koggenland een Koninklijke onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van burgemeester Posthumus. Een vierde Koninklijke onderscheiden wordt vanwege afwezigheid later uitgereikt.

Lid in Orde van Oranje-Nassau

De heer  S. Wassenaar (Sietse, 84 jaar) uit Avenhorn

1961 – 1987:       bestuurslid (secretaris, organisator van dorpsfeesten en viswedstrijden) van feestvereniging ODIGO
1963 – 1994:        van 1963 tot 1971 bestuurslid, van 1971 toto 1984 secretaris en van 1984 tot 1994 voorzitter van IJsclub Oudendijk. Hij was ook medeorganisator van de Beetskoogkadeloop en van diverse dorpentochten met vaak meer dan 2500 deelnemers per dag. Ook organiseerde en begeleidde hij schaatslessen op de ijsbaan in Alkmaar
1970 – 1983:        lid van de vrijwillige brandweer bij de Blusgroep Oudendijk
1976 – 2000:        bestuurder van de stichting Zeevaarderskas Oudendijk. Deze ondersteunt maatschappelijke initiatieven voor de gemeenschap van Oudendijk
1987 – heden:     bestuurslid, technisch onderhoudsvrijwilliger van de kerk van Oudendijk. Daarnaast verzorgt hij de organisatie van het inzamelen van oud papier
1988 – 1997:        bestuurslid van en technisch vrijwilliger bij Zorgcentrum Meerzicht

De heer A.C. Dol  (Ton, 73 jaar) uit Ursem

Gepensioneerd als medewerker van Van Vuuren Elektrotechniek B.V. in Hoorn, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

jaren 70 – heden:               koster (periode onbekend) van en vrijwilliger bij de R.K. parochie Heilige Bavo in Ursem. Hij onderhoudt het oude uurwerk van de torenklok en controleert deze wekelijks. Daarnaast is hij lid van de bouwcommissie, die ervoor zorgt dat alle onderhoudsklussen worden uitgevoerd. Tevens was hij actief voor de herinrichting van de begraafplaats en een verbouwing van de kerk in 2005
2002 – heden:     vrijwilliger bij Verzorgingshuis De Rustenburcht in Ursem. Betrokkene voert, samen met een andere vrijwilliger, alle onderhoudsklussen uit. Daarnaast is hij wekelijks actief als chauffeur voor tafeltje-dek-je
2005 – heden:     vrijwilliger bij R.K. Begrafenis- en Crematievereniging Sint Barbara in Ursem. Hij is actief als eerste drager en bij een overlijden direct ter plaatse om te organiseren dat de overledene kan worden opgebaard. Daarnaast ondersteunt hij de uitvaartleider en het bestuur met hand- en spandiensten en brengt de nieuwsbrief rond.
In 2015 werd de heer Dol door de gemeente Koggenland uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.

De heer J.G. Vriend (Jan, 61 jaar) uit Zuidermeer

 

De heer Vriend was van 1998 tot 2013 wethouder (tot 2002 onder het monistische stelsel) te Wester-Koggenland en vanaf de gemeentelijke herindeling in 2007 van Koggenland. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij diverse, al dan niet aan zijn voormalige en huidige hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten:

1970 – heden:     diverse functies op het terrein van de lokale politiek. Hij was achtereenvolgens:

  • Lid van het jeugdbestuur van het CDA te Zwaagdijk
  • Bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het CDA
  • Gemeenteraadslid
  • Fractievoorzitter (1994-1998)
  • Tot op heden is hij betrokken bij de plaatselijke politiek. Hij is altijd op zoek naar nieuwe talenten die hij coacht. Voorts is hij een vraagbaak en adviseur voor burgers en verenigingen die als gevolg van het overheidsbeleid in de problemen zijn gekomen.

1980 – heden:     medeoprichter van en vrijwilliger bij Leefbaar Zuidermeer. Hij heeft zich ingezet voor de totstandkoming van het dorpshuis in Zuidermeer en is medeauteur van het boek “Zuidermeer daar wil ik wonen”. Onlangs heeft hij een soort dorpsraad opgericht. Voorts weet hij mensen te mobiliseren om met acties de leefbaarheid in het dorp te waarborgen en te vergroten.

1985 – 1991:        bestuurslid van Carnavalsvereniging Meerknoeters. Hij verrichtte tevens hand- en-spandiensten
1985 – 2000:        voorzitter van de school te Zuidermeer
1988 – 1995:        bestuurslid van de Oranjevereniging
1990 – 2000:        oprichter (vanuit zijn wethouderschap) en chauffeur (vrijwillig) van de buurtbus
1990 – heden:     diverse functies bij Het Friese Paard (die zich inzet voor de fokkerij van het Friesche Paard) en daaraan gerelateerde organisaties. Hij was/is:

  • 1990-heden: vliegende keep. Hij verricht allerlei voorkomende werkzaamheden (o.a. redacteur) op het terrein van de paardenfokkerij en ten behoeve van organisaties op dit gebied.
  • 2009-heden: penningmeester van de Bond Merriehouders Fries Ras
  • 2012-heden: penningmeester van de Fokvereniging Het Friesche Paard Noord- en Zuid-Holland.
  • 2015-heden: ledenraadslid van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS; 250 leden; tien Nederlandse en twee buitenlandse aangesloten fokverenigingen).

1990 – heden:     ondersteuner van diverse personen die hulp behoeven. Tot hun overlijden hielp hij de ouders van een zoon met kenmerken van autisme met de administratie en zorg voor hun kind. Sindsdien begeleidt hij de zoon en maakt uitstapjes met hem. Voorts ondersteunde hij een echtpaar tot hun overlijden en zette hij zich daarna in voor de verkoop van hun huis.

2007 – heden:     bestuurslid (2007 en 2010-heden) en voorzitter (2008-2009) van de Agrarische Natuurvereniging West-Friesland. Deze vereniging is vanaf 2015 omgevormd tot een collectief en heeft ook de hele noordkop van Noord-Holland als werkgebied. Het collectief moet vanaf 2016 onder andere de waterparagraaf uit de catalogus groen/blauwediensten uitvoeren voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (zes vergaderingen per jaar).

2010 – heden:     vrijwilliger bij Warm Thuis (een project voor dementerende ouderen). Hij vervoert mensen naar en van de dagbesteding
2011 – heden:     bestuurslid van de Rooms-Katholieke kerken in de regio. Voorts is hij lid van de werkgroep verbouw pastorie en kerk te Spierdijk en heeft zich als zodanig ingezet voor het ombouwen van de pastorie tot dokterspraktijk en een deel van de kerk tot medisch centrum (inmiddels gerealiseerd).

Mevrouw M.A.G. Stuifbergen – Rood (Marjan, 75 jaar) uit Obdam

 

Is helaas verhinderd tijdens de lintjesregen op 26 april 2016 dus wordt op een later moment gedecoreerd.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post