Aanvraag windpark Midwoud afgewezen door provincie

Reactie(s)

MIDWOUD – Van de in totaal zeventien aanvragen voor een windpark in Noord-Holland die de provincie heeft ontvangen zijn er elf afgewezen. Daaronder ook het plan van Engie Nederland voor een windpark in Midwoud.

De windparken in de gemeenten Amsterdam, Velsen en Hollands Kroon gaan door in de procedures tot uitvoering. Deze plannen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO).  Elf aanvragen die de provincie heeft ontvangen voldoen niet aan de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). De initiatiefnemers van deze plannen hebben een ontwerp-weigeringsbesluit ontvangen.

Midwoud

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) heeft de binnengekomen aanvragen gecontroleerd op volledigheid en getoetst aan de PRV-vereisten. Het plan voor een windpark in Midwoud voldeed niet aan de eisen. De officiële reden voor de afwijzing van het plan in Midwoud is de ligging in een weidevogelleefgebied. Iets wat de lokale tegenstanders al meerdere malen hebben aangegeven.

Nog niet definitief

De partijen wiens aanvraag is afgewezen hebben zes weken de tijd een zienswijze in te dienen tegen het voornemen. In oktober 2016 nemen Gedeputeerde  Staten een definitief besluit over de weigering. Dan weet Midwoud dus definitief of er wel of geen windpark komt.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post