Twee wethouders Stede Broec leggen taken tijdelijk neer

Reactie(s)

STEDE BROEC – Na ontvangst van het rapport van de Stichting Muziekschool heeft Burgemeester Goldschmeding onderzoeksbureau Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) opdracht gegeven een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen. Het onderzoek gaat na of de stellingen in het rapport juist zijn. Er wordt antwoord gegeven op de vraag of er werkelijk oneigenlijk gebruik gemaakt is van subsidiegelden.

Taken neerleggen

Omwille van het onderzoek hebben wethouders Flierman en Schuitemaker besloten hun taken tijdelijk neer te leggen. Wethouder Flierman zal zijn gehele portefeuille overdragen en wethouder Schuitemaker zijn portefeuille kunst & cultuur. De overige zittende wethouders zullen de taken overnemen. 

Stap terug doen

Wethouder Flierman: “Zo lang het onderzoek loopt, vind ik het passend om een stap terug te doen uit respect voor het proces. Ik wil het onderzoek op geen enkele wijze in de weg staan. Hoewel ik me zeer betrokken voel bij deze kwestie, kan en wil ik hier geen inhoudelijke uitspraken over doen.”

Verantwoordelijk wethouder kunst & cultuur Ton Schuitemaker doet gedurende het onderzoek afstand van zijn portefeuille kunst & cultuur. Wethouder Schuitemaker: “Zolang er onderzoek plaatsvindt rondom mijn handelen als verantwoordelijk wethouder van dit dossier, vind ik het niet gepast om deze portefeuille onder mijn hoede te hebben.” Beide wethouders hebben vertrouwen in het onderzoek en zien de uitslag van het onderzoeksrapport positief tegemoet.

Rol Burgemeester

De burgemeester heeft volgens de gemeentewet, door haar onafhankelijke en onpartijdige rol in het bestuur, een zorgplicht waar het gaat om bestuurlijke integriteit. Bij (vermoedens van) integriteitsschendingen wordt optreden van de burgemeester verwacht.

Zorgvuldigheid

De verwachting is dat het onderzoek van BING zes tot acht weken in beslag neemt. Burgemeester Goldschmeding: “We wachten de resultaten van het onderzoek af. Tot die tijd kunnen we als college geen oordeel vormen of beslissingen nemen. Ik respecteer de keuze van wethouders Flierman en Schuitemaker om tijdelijk afstand te nemen. Deze procedure vraagt om grote zorgvuldigheid en geduld. Ik ga er vanuit dat alle betrokkenen de urgentie hiervan inzien.”

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post