stcrt-2016-7912 : Opmeer

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “CPO Oosterboekelweg te De Weere” ex artikel 3.8 Wro

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant