Juiste erfinrichting voorkomt waterverontreiniging

Het hoogheemraadschap controleert tussen februari en april of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigen. Meer dan 1700 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezochtworden steekproefsgewijs gecontroleerd.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.