Column Sjaak Grosthuizen: Politieke of klaverjasdrive?

Reactie(s)

11 november 2017 – Column Sjaak Grosthuizen: Politieke of klaverjasdrive?

Zo, de begroting van Hoorn voor 2018 is goedgekeurd. Wel met een paar kleine aanpassingen, want zonder aanpassingen zou je gemakkelijk kunnen denken dat de gemeenteraad wel heel erg passief, slaafs volgzaam of gewoon lui is. Fracties dienen met amendementen en moties te komen. Dan maakt het niet uit of je in de oppositie dan wel coalitie zit. En we hebben een wakkere raad, neem dat maar van mij aan.

In de begroting staat natuurlijk ook vermeld waar de centen naar toe gaan. Dat is een keuze van het college, dat uiteraard eerst ontzettend goed de oren te luisteren heeft gelegd bij alle fracties en op vele plekken in de samenleving. Wij hebben in Hoorn, dat wil ik met duidelijke trots rondbazuinen, een goed functionerend college en een fantastische gemeenteraad! Dat hoor je wel eens anders. De raad is natuurlijk niet volmaakt en ook het college zal beslist wel af en toe bijgeschoold mogen worden, maar ieder die zich het lot van de stad beroepsmatig of semi-beroepsmatig aantrekt, staat open voor nog betere ideeën. Onze wethouder Ben Tap heeft dat letterlijk naast zijn drukke baan gedaan en mag zich nu tooien met een universitaire titel. Hij is master in iets heel nuttigs, ook voor stadbestuurders.

De raad is natuurlijk niet volmaakt en ook het college zal beslist wel af en toe bijgeschoold mogen worden

Nu hoeft niet alles van academische kwaliteit te zijn. Ook kennis van het volkse is van onschatbare waarde. Hoorns Belang wees daar nog eens fijntjes op. Alex van der Kleij vroeg aandacht voor het bericht dat het klaverjassen dreigt te verdwijnen. Wat de wethouder hieraan denkt te doen? De vraag werd vrolijk weggelachen en als leuk gebbetje gezien tussen serieuzere bedrijven door, maar er zitten natuurlijk veel diepere gedachten achter. Klaverjassen is niet alleen een puur Nederlands stukje volkscultuur, zoals Zwarte Piet of het zwartepieten. Zou dit laatste als kaartspel voor de jongste jeugd al helemaal uitgestorven zijn? Lopen speelgoedzaken kans op volggesmeerde of ingeslagen ruiten, wanneer dit spel in de etalage ligt? Klaverjassen is puur Nederlands, want het kent een Amsterdamse en een Rotterdamse variant.

Het is goed wanneer politici kunnen klaverjassen. Het leert je na te denken over de haalbaarheid van je spel. Welke kleur is dit keer troef? In deze raadsperiode is een zekere linkse inslag troef en dan kun je met alle rechtsgekleurde kaarten wel proberen punten binnen te halen, maar wanneer de spelende partners hun hoofd en de samenwerking goed in de gaten blijven houden, hebben ze grotere kans niet nat te gaan. Om een goede score te halen moet je ook proberen punten te scoren met roem. Goed in de gaten houden welke slagen er gemaakt zijn en welke kaarten nog in de handen zitten. Nooit de kans laten liggen om het slag dat de tegenstanders dreigt binnen te halen af te troeven of te overtroeven. Het lijkt er veel op dat de huidige coalitie niet alleen de boer, maar zeker ook de Nel in handen heeft.

Mag je het opstappen van de PvdA-wethouder en de verandering van kleur door de PvdA-fractie verzaken noemen? Ik weet dat niet zeker. Wel vermoed ik dat er na de laatste slag een hoop punten misgelopen zullen zijn. Een pit (alle punten uit het spel) halen zit er al niet meer in. Het is goed dat men in Hoorn niet gekozen heeft voor de klaverjasvariant waarin je kunt kraken. Je voorspelt dan dat je zult winnen en daarmee kun je je puntenresultaat verdubbelen. De tegenstanders mogen dan nog herkraken, om de score aan het einde mogelijk weer te kunnen verdubbelen, terwijl met een superkraak weer eens het resultaat wordt verdubbeld.

In het eerste jaar gunde men elkaar geen enkele slag.

De Hoornse raad doet dat niet en dat doet mij deugd. In het eerste jaar gunde men elkaar geen enkele slag. Een roem zat er niet in en het stuk (de heer en de vrouw) zou men bij geen enkele slag op tafel zien liggen. Nu lijkt de sfeer anders. Over en weer worden elkaar punten toegespeeld alsof men de spelregels de spelregels wil laten. Het gaat er niet om dat wie de meeste punten binnen harkt de winnaar is; wanneer we elkaar iets gunnen, worden we allemaal winnaar. Dit zou zomaar die diepere gedachte kunnen zijn achter de door Alex van Hoorns Belang zo losjes in het midden geworpen opmerking. Jammer alleen dat Roger Tonnaer (van zijn eigen fractie) niet meedeed met politiek klaverjassen. Zijn motie over huishoudelijke hulp kreeg geen enkele bijval. Hij speelde in zijn eentje zwartepieten en moet je dan verbaasd zijn dat hij als enige de zwartepiet overhield?

En werkelijk, tijdens de vergadering zag ik zo’n prachtige edelmoedige houding van elkaar iets gunnen bij alle raadsleden. Raad breed werd de motie van Joke van Diepen van Jong en Oud voor Hoorn aangenomen. Ook door hen die de tekst nog steeds niet helemaal begrijpen. Prachtig! Dit maak je niet mee in Arnhem! Konden we dit prachtige samenwerkingsspel maar in stand houden! Eigenlijk zouden we in maart de gemeenteraadsverkiezingen eens een keertje moeten overslaan.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post