Column Sjaak Grosthuizen: Lakmoesproef

Reactie(s)

9 december 2017 – Column Sjaak Grosthuizen: Lakmoesproef

De raadscommissievergadering van afgelopen dinsdag beschouwde ik voor aanvang als de lakmoesproef van het sociale geweten van onze fracties. Nu zou haarscherp duidelijk worden wie de arme sodemieters (dank aan Hop-man Robert Vinkenborg voor het lenen van hun term) in onze gemeente een goedbedoelend hart toedragen en wie niet, met de nodige nuanceringen daartussen. Na afloop van de vergadering vreesde ik slechts moeizaam na grondige analyse van uitlatingen te kunnen zeggen welke fractie duidelijk rood of onweerlegbaar blauw kleurde.

Het eerste agendapunt was ‘Visie Sociale Basisinfrastructuur’. Wanneer je een beetje wil verhullen dat je stiekem toch een beetje verkeerd bezig bent, gebruik je ingewikkelde termen. Ik heb het maar even opgezocht en in eerste instantie ontdekt dat de term basisinfrastructuur afkomstig is uit het havenbedrijf. Maar je schijnt op gebied van cultuur, onderwijs en dus ook sociaal een basisinfrastructuur te kunnen ontwikkelen. BIS is de afkorting en ik vermoed dat de term een jaar of wat geleden bedacht is in Den Haag. Wij in Hoorn doen gelukkig mee en we kunnen met een gerust gemoed stellen dat ons college met zeer eigentijdse visie de sociale problematiek tegemoet treedt.

Wollig taalgebruik met prachtig bedachte kreten maakten lang deel uit van de verkoopmethode van de zachte sector om aan te geven dat ze met iets essentieels bezig waren.

De raadscommissie werd advies gevraagd. Zijn we zo wel goed genoeg bezig? vraagt wethouder van a.a.s(aanpak arme sodemieters)-zaken Nel Dow zich af. Ze is helemaal thuis in het jargon van die wereld, hetgeen ze laat zien door een begrip te gebruiken als ‘pedagogische dragende samenleving’. Gelukkig waren er leden, zoals Elsbeth Broerse van D66 en Joke van der Meij van Hoorn Lokaal, die durfden te bekennen dat ze niet meteen begrepen wat er nu precies mee bedoeld werd. Wollig taalgebruik met prachtig bedachte kreten maakten lang deel uit van de verkoopmethode van de zachte sector om aan te geven dat ze met iets essentieels bezig waren.

In de inleidende betogen van de fracties, die overigens gemiddeld ruim binnen de toebedeelde twee minuten bleven, werden de onderscheidende aanvullingen en correcties genoemd. Nu moesten de dertien fracties met de billen bloot. Wie kon men etaleren als sociaal en wie als a-sociaal? Dat is mij niet helemaal gelukt. Dat zegt uiteraard meer over mijn gebrekkige analyserende capaciteiten. Je zou verwachten dat partijen met liberale inslag afwijzend zouden reageren met woorden die het tegendeel suggereren, maar nee, Rob Droste, de jonge woordvoerder van de VVD op dat moment, vertelde namens de VVD dat men positief stond tegenover de voorgestelde visie. In de Hoornse raad is er geen partij die duidelijker economisch rechts is. Gelukkig voor mijn wereldbeeld kwamen er wat nuanceringen. De kosten moeten wel beperkt blijven, zei hij namens de VVD. Kijk, daar kan ik wat mee. We dienen ook te kijken naar de efficiëntie van de middelen die we gaan inzetten voor deze hulpbehoevende groep onderdanen. Voor mensen die het niet meer nodig hebben, moet de ondersteuning dan ook meteen stoppen. Dit is de VVD in Hoorn, moet ik vaststellen. Sociaal, maar het moet niet te gek worden. Ze zijn toch zeker sinterklaas of kerstman niet.

Andere fracties kwamen met aanvullingen, want er zijn genoeg mensen die een steuntje in de rug best kunnen gebruiken. Ook vrijwilligers en mantelzorgers. Die mogen best merken dat de gemeente hun inspanningen opmerkt en dat men dat zeer op prijs stelt. Ook de VVD heeft waarderende woorden over voor vrijwilligers en mantelzorgers, die werk doen dat niet  of niet meer door professionele hulpverleners wordt gedaan. In mijn ongetwijfeld veel te zwartgallige kijk op het sociale karakter van de VVD zou ik menen dat zij het juist goed zouden vinden wanneer meer professionele hulp wordt vervangen door vrijwilligers.

De sociale agenda toonde ook de Zienswijze Beleidsplan WerkSaam Westfriesland. Het deed mij veel deugd dit te lezen. Het verbindingsstreepje tussen West en Friesland ontbrak namelijk en dat zou meer mogen gebeuren.

Geheel naar verwachting refereerde Hop-man Robert Vinkenborg aan de breed aangenomen motie om WerkSaam te laten stoppen met de slavendrijverij van Flextensie. Wanneer hij ergens zijn tanden in zet, is hij net een pitbull. Toen bleek dat deze sociaal begeesterde oproep niet regionaal werd overgenomen. De rest van Westfriesland vindt de praktijken van deze organisatie niet erg genoeg om er direct mee te stoppen. Ook bleek dat de rol van een dagelijkse bestuurder in de regio een andere is dan die van een algemene bestuurder. Dit werd betoogd door wethouder van ik-ga-voor-de-nietlokaalgebondenmeningzaken Ben Tap. Vreemd genoeg zou hij als dagelijks bestuurder niet met de breed gevoelde mening van Hoorn mogen aankomen.

Mijn conclusie is dat de gehele raad van Hoorn een warm sociaal kloppend hart heeft en dat wanneer er zich geen rare excessen gaan voordoen met de regeling er van en wanneer er niet slechts papieren tijgers worden uitgestald, het bijzonder aangenaam leven kan zijn in Hoorn, ook voor arme sodemieters.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post