Column Sjaak Grosthuizen: Verkiezingsuitslag na verkiezingsjeuk

Reactie(s)

18 maart 2017 – Column Sjaak Grosthuizen: Verkiezingsuitslag na verkiezingsjeuk

Je ziet het een beetje aankomen, maar soms kan het toch nog verwarrend werken wanneer het ook echt arriveert. De uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag bevat veel elementen die je tot nadenken stemmen. Hoeveel mondiale geruststelling was er toen bleek dat het verkeerde populisme niet de overhand kreeg? Hoe diepgaand was de wereldwijde belangstelling voor de Nederlandse politiek? Moet je wel zo blij zijn met deze uitslag? Wilders heeft toch maar nog meer stemmen binnen geharkt, terwijl hij de media volledig bleef minachten.

Moet je wel zo blij zijn met deze uitslag?

De PvdA heeft onevenredig veel op zijn falie gehad, maar dat kan ook zo maar een onterecht gevoel van mij zijn. De kiezer heeft altijd gelijk, hoorde ik ooit een politicus zeggen, maar waar komt mijn twijfel aan de juistheid van die bewering vandaan? Dit jaar was het een verkiezing voor de zwevers. Een schrikbarend hoog percentage bleef lange tijd zwevende kiezer. Dat betekent dus, dat het merendeel zich de afgelopen vier jaar maar matig op de hoogte heeft gehouden van het politieke gebeuren in het land. Slechts een kleine minderheid had een eigen stem. Ik vrees dat wij in een papegaaiendemocratie leven.

Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik houd mijn hart vast. Waardoor wordt de keuze van de Hoornaars en Horinezen bepaald? Door de keuzes die onze 13 fracties de afgelopen periode hebben gemaakt? Was dat maar zo! We hebben de afgelopen ronde geen Hoornse partij gehad met een verkeerd soort populisme. Het deze week in Hoorn aantal uitgebrachte stemmen in die richting was hoger dan voor de PvdA, hoger dan voor de SP, hoger dan voor CDA, hoger dan voor GroenLinks, hoger dan voor de senioren. De VVD kreeg hier veel meer stemmen. Kozen die mensen voor het VVD-beleid of voor het goede soort populisme?

Hoe gaat de Hoornse raad er volgend jaar uitzien? Wie van de PvdA mag er nog blij zijn dat er iemand van hun in mag blijven? Wie wordt de favoriete populist? Komt hier een afdeling van de PVV of neemt Roger Tonnaer die rol op zich? Welke van de huidige fracties wil zich überhaupt op die 5433 potentiële kiezers werpen? Krijgen we in toenemende mate door fracties uitgenodigde verontruste bewoners in de raadzaal? Gaan Chris de Meij en Roger Tonnaer op dat gebied een wedstrijd aan? Gaan andere fracties daar ook volop aan meedoen?

Denk had in Hoorn 691 stemmen gekregen. Naar welke Turk in onze raad gaan die stemmen? Is Levent Helelespe van Fractie Tonnaer wel duidelijk genoeg een aanhanger van Erdoğan? Dilek Bilgen van de PvdA vast niet, want die maakt haar eigen teksten en ze draagt geen hoofddoek. Weet de Hoornse kiezer al dat Nico Oudheusden van de Hoornse Seniorenpartij niet over onze pensioenen gaat? Kruipt het CDA in Hoorn ook uit het dal dankzij de ruk naar nog net niet extreem rechts van Sybrand Buma of laat de kiezer zich verleiden door de liefde voor de lokale voetbalverenigingen van de Hoornse Dick en Dirk?

Hoeveel weet heeft de doorsnee kiezer in Hoorn van de inspanningen van het huidige college? Wordt de boodschap: ‘er komt niks uit hun vingers’ een gemakkelijk te verkopen boodschap? Wie van de wethouders heeft een onuitwisbare positieve indruk achtergelaten?  Hoe hard moeten zij roeptoeteren dat het goed gaat in Hoorn en dat zij voor elkaar kregen wat we bij de vorige verkiezingen moesten geloven? Is het voor de Hoornse PvdA ook funest wanneer we zeggen dat we goed uit de crisis zijn gekomen? Krijgen we volgend jaar een constructieve raad of een Enkhuizense raad?

Onzekerheden te over om de toekomst. Dat komt door de kiezer.

Onzekerheden te over om de toekomst. Dat komt door de kiezer. De kiezer van de 21e eeuw interesseert zich niet voor de werkelijkheid. De enige werkelijkheid is het bedrag dat op de bankrekening komt. De rest is poppenkast en daar worden verhaaltjes gespeeld, die je niet hoeft te geloven.

Volgend jaar om deze tijd komen nieuwe gezichten in de raad. Ontgoochelde gezichten zullen van afstand toekijken op de nieuwe lichting en hen misschien toefluisteren dat het helemaal niet meer uitmaakt wat je doet of wat je zegt. Populisme van velerlei aard zal onherroepelijk de oude democratische waarden vervangen. Ik bid dat de nu nog zittende volksvertegenwoordigers in Hoorn nog een heel jaar lang vanuit hun kijk op de inhoud de stad blijven bestieren. Vergeef mij mijn somberheid, maar ook dit is een werkelijkheid. Laten we blij zijn dat we in Hoorn nog één normaal jaar hebben.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post